Zámek Vlčí Pole

Vlčí Pole, 294 04, Dolní Bousov
Dolní Bousov/Památky - Dolní Bousov


Popis místa
Obec Vlčí Pole leží přibližně 20 km východně od Mladé Boleslavi, zámek v ní leží na východní straně, na místě původní tvrze ze 14. století. První zmínky o panství pochází z roku 1318. Zámek je v soukromém vlastnictví.

Vlčí Pole, 294 04, Dolní Bousov
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Na renesanční zámeček nechala tvrz přestavět nejspíše paní Polyxena z Lobkovic, která statek s krčmou a kostelíkem koupila roku 1623 od pana Jindřicha Odkolka za 8 300 kop míšeňských grošů. V 19. století byl zámeček upraven v empírovém slohu, který zastřel téměř všechny renesanční prvky.

Na jižní a jihovýchodní straně přiléhá k zámku park se vzácnými dřevinami a třemi altány.

Po roce 1948 byly budovy znárodněny a za minulého režimu zde byl domov důchodců. Dnes má zámek soukromého majitele a je v něm penzion.

První písemný spolehlivý doklad o panství Vlčí Pole pochází z roku 1318. V tomto roce je doložen dokument v němž se hovoří o panu Sulkovi z Vlčího Pole, který byl žalován u soudu panem Vokem z Rotštejna. V roce 1357 na panství vládne pan Albík a paní Markéta z Vlčího Pole. V roce 1363 byla ves rozdělena na kosteckou a zemanskou část.

Zemanství v roce 1406 držel Jan, zvaný Čejka z Újezdce. Dalším pánem se stává v roce 1417 Zdeněk z Vlčího Pole, který současně držel kostelní právo na blízkém Kříženci. V roce 1457 přechází majetek na panstvo ze Semčic.

Dalšími pány jsou poté v roce 1542 páni z Bavoryně a po jejich krátkém hospodaření se panství dostává do rukou Valkounů z Adleru, kdy se poprvé hovoří o tvrzi v místní obci. Poté se střídá několik majitelů až v roce 1623 je písemně doložen obchod pana Jindřicha Odkolka, který prodává celý statek i s krčmou a malým kostelíkem paní Polyxeně z Lobkovic.

Celé panství je připojeno k hradu Kosti. V době, kdy přestaly hrady sloužit k obytným účelům, se zámek Vlčí Pole stává sídelním místem panstva. Do třetí čtvrtiny 19. století sídlil na zámku celý rod Mistrovských z Netopíc.

Celý komplex zámku je výsledkem stavební činnosti počínaje gotikou až do současné doby. Empírový vzhled zámku pochází z 19. století. Na jižní a jihovýchodní straně je rozsáhlý park se vzácnými dřevinami a třemi altány.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz