Zámek Vintířov (Nový zámek)

Vintířov, 432 01, Radonice
Radonice/Památky - Radonice


Popis místa
Severně od města Kadaň, na pravém břehu Vintířovského potoka leží obec Vintířov, kde naleznete Nový zámek. Výstavba zámku navázala na starou renezanční budovu zámku. Nový zámek byl propojen s torsem starého zámku prosklenou chodbnou se zimní zahradou. který je dnes v katastrofálním stavu. Střízlivá klasicistní budova nového zámku byla dokončena v roce 1822. Nyní je zámek ve zchátralém stavu. Je veřejnosti nepřístupný.

Vintířov, 432 01, Radonice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Práce na novém zámku započaly v r.1717. Jan Adam Losy dal odstranit asi tři čtvrtiny starého šlikovského zámku, ale v této době umírá. Losythalové se odstěhovali do Radonic-do budovy dnešní radnice. Zbytek zámku byl upraven na byty pro úředníky z velkostatku. Poslední Losythal zemřel v r.1781 bez potomků. Nový majitel Josef Mikuláš Windischgraetz se vrací k myšlence nového zámku přesně po sto letech-v r.1817, kdy se zahajuje stavba nového zámku podle plánů francouzského architekta Jeana Moreaua. Staviteli byli Václav Fuhra z Kadaně a Josef Siech z Mašťova, kteří dokončili střízlivou budovu klasicistního slohu v r.1822.

Posledními majiteli panství Vintířov byli Lobkovicové.Kníže Josef Lobkovic je koupil v r.1868. Nechal opravit zámky, většina empírových prvků byla nahrazena módními pseudogotickými, což podle názoru odborníků zámku spíše uškodilo. Zámek byl v r. 1948 znárodněn.

V letech 1953-54 zde sídlilo vedení Vojenských statků,v letech 1958-1983 tu bylo zemědělské učiliště a mateřská škola. Od té doby oba zámky chátrají. Po revoluci byly v rámci restitučních nároků vráceny dědicům Lobkoviců - paní Marii Julii Thurn-Taxisové.

Vnitřní prostory zámku jsou veřejnosti nepřístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz