Zámek Vinoř

Mladoboleslavská, 190 17, Praha 9, Tel.: +420 286 851 114, sekretariat@praha-vinor.cz
Praha 9/Památky - Praha 9


Popis místa
Barokní zámek na okraji pražské Vinoře pochází z 18. století. V minulosti hostil významné osobnosti jako například Františka Ferdinanda d’Este, německého císaře Viléma II. nebo arciknížete Karla. Objekt je od 50. let 20. století využíván Ministerstvem vnitra a je chráněn jako kulturní památka.

Mladoboleslavská, 190 17, Praha 9
Telefon: +420 286 851 114
E-mail: sekretariat@praha-vinor.cz
Web: http://www.praha-vinor.cz/zamek.htm

Naplánovat trasu

Vinořský zámek byl projektován dvorním architektem Černínů, Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Pravděpodobně mu však předcházela starší stavba stejného půdorysu. Rod Černínů obýval zámek od jeho vzniku až do r. 1918, kdy jej převzal nově vzniklý československý stát.

Ve své nejslavnější době, za vlastnictví Otakara Černína, rakouského ministra zahraničí, zámek vítal významné návštěvy, jako např. Františka Ferdinanda d'Este, Viléma II. či arciknížete Karla.

Poslední úprava zámecké budovy proběhla ve 20. letech 20. století. Její interiéry byly vybaveny nábytkem z Černínského paláce na Hradčanech. V současnosti je vinořský zámek nepřístupný neboť jej používá pro své účely Ministerstvo vnitra.

Zámek ve Vinoři je barokní novostavbou, která byla postavena stranou od původní vinořské tvrze, ale narozdíl od tradované verze nevznikla v jedné stavební etapě.  Výstavbu dnešního "maison de plaisance" z let 1719 až 1723 provedenou podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky, tehdejšího dvorního architekta Černínů, předcházela dlouho před tím jiná stavba. Přestože neexistují doklady, je pravděpodobné, že se zde nalézal obdobně půdorysně utvářený objekt, avšak nižší. Ten pocházel z doby, kdy panství Vinoř patřilo Heřmanu Jakubu Černínovi z Chudenic, tedy ze samého počátku 18. století. Pravděpodobným navrhovatelem této předešlé stavby mohl být Giovanni Battista Alliprandi, jehož architektonickému stylu také dispozice více odpovídá, než F. M. Kaňkovi. Jedinou pramennou indicií pro náš předpoklad starší barokní stavby je ovšem pouze účet známého kameníka a mramoráře Domenika Antonia Rappoy, v němž se hovoří o trojici „starých dveří“, o „starém krbu“, a i o přenesení dalších dvou krbů.  Kaňka ovšem původní objekt radikálně proměnil, zřejmě jej zvýšil, nově zaklenul a vytvořil čestný dvůr zásluhou výstavby hospodářských objektů v předdvoří. Nově též řešil i podobu vnějších fasád a také malou francouzskou zahradu za zámkem. Tu ovšem známe jen z dobových vyobrazení vystavených dnes na zámku v Dobříši.

Posledním majitelem panství byl Otakar Černín (nar. 1872), prominentní osobnost, pozdější c.k. rakouský ministr zahraničí. V této době přijíždějí na vinořský zámek významné návštěvy. Patří k nim následník trůnu Ferdinand d´Este, hostem tu byl i německý císař Vilém II. a arcikníže Karel, pozdější rakouský císař.

Černínové obývali zdejší zámek do roku 1917, kdy se rodina odstěhovala do Aussé ve Štýrsku. Otakar, rakouský diplomat, známý nepřátelským postojem k českému státu, byl 12. dubna 1921 po částečném odškodnění zbaven veškerého majetku. Po vzniku Československé republiky přešel objekt zámku do vlastnictví státu. Vinořské panství bylo rozparcelováno a utvořeny zbytkové statky. Některé pozemky si stát ponechal pro státní zájmy (letiště Kbely). Hrabě Otakar Černín zemřel 4. dubna 1932 ve Vídni.

V roce 1918 zvláštní komise vedená ministrem Rašínem převzala inventář a zámek předala do užívání řádu anglických panen, a to náhradou za budovy v Praze, které převzal stát. Tento řád zde sídlil až do roku 1924. Avšak černínský statek měnil po roce 1918 majitele. V letech 1919-1922 zde hospodařila společnost pro zpeněžení dobytka, v letech 1923-1924 pak čakovický cukrovar. V roce 1925 koupil statek i zámek bankéř Jindřich Bělohříbek. Po druhé světové válce se majetek opět vrátil do vlastnictví státu. V období let 1945 –1947 spravoval objekt zámku místní národní výbor a byla zde ubytována jugoslávská učňovská mládež. Později byl zámek adaptován pro budoucí nemocnici, ale nakonec zde byla umístěna internátní škola pro děti postižené demencí. Od roku 1952 zámek spravuje a pro své účely využívá ministerstvo vnitra. Zámek je v současnosti nepřístupný.

(zdroj: oficiální stránky městské části Praha - Vinoř)

Zámek v současnosti není veřejnosti přístupný.

 Zámek je v současnosti veřejnosti nepřístupný.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz