Zámek Věž

582 56, Věž, Tel.: +420 569 445 227, ekonom@domov‑vez.cz
Věž/Památky - Věž


Popis místa
Obec Vež leží mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem, zde najdete místí barokní zámek, který dnes slouží jako místo pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Zámek je veřejnosti nepřístupný.

582 56, Věž
Telefon: +420 569 445 227
E-mail: ekonom@domov‑vez.cz
Web: http://www.domov-vez.cz

Naplánovat trasu

První zmínky o obci pocházejí z roku 1404. Koncem 17. stololetí, za Vernierů, zde byl postaven obdélný patrový barokní zámek.

Fasády mají klasicistní úpravu zdobenou ornamenty na portálových vlysech a římse, osově v mělkém tříosém rizalitu je umístěn průjezd.

Místnosti v přízemí jsou zaklenuty valeně, trojramenným schodištěm na toskánských sloupech přístupné patro je vesměs plochostropé. Obdobně členěno je i pravoúhle navazující krátké vrcholně barokní severní křídlo. To je obráceno do zahrady mělkým jednoosým rizalitem, před kterým byl postaven balkón s druhorokokovou mříží nesený čtyřmi egyptskými sloupy.

Na křídlo navazuje zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého. Loď kaple s plochým rákosovým stropem je obdélná, čtyřhranný presbytář zaklenutý křížově má půlkruhový závěr klenutý konchou. Vnější fasády jsou členěny pilastry, okna jsou sedlově zakončena.

Nástropní malby jsou z první poloviny 19. století, hlavní a oba boční oltáře jsou novobarokní z doby kolem roku 1910.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz