Zámek Velký Ořechov

763 07, Velký Ořechov, Tel.: +420 572 430 630, zamek@zamekorechov.cz
Velký Ořechov/Památky - Velký Ořechov


Popis místa
Vznik zámku se datuje nejspíše v polovině 16. století, kdy byl pravděpodobně stavebníkem Rudolf hrabě z Magni. Současný majitel objektu, Dr. Alessandro Alagia, chátrající zámek rekonstruuje a veřejnost má možnost využít zámek jako krásné místo pro konání svatebních obřadů a hostin.

763 07, Velký Ořechov
Telefon: +420 572 430 630
E-mail: zamek@zamekorechov.cz
Web: http://www.zamekorechov.cz

Naplánovat trasu

Bývalý zámeček byl vystavěn v obci Velký Ořechov v 18. století, ale stavba byla vybudována již o 300 let dříve. Zámek byl přestavěn z tvrze vybudované kolem roku 1500 už v době renesance.

Do této doby spadá historie převážné části zámku a jeho vnější vzhled se považuje za raně barokní stavbu. K brzkému datování vzniku stavby vedly odborníky patrně střílny, které zdobí věže, bašty a ohradní zeď.

Někdy ve 14. či 15. století si zdejší vrchost postavila tvrz. Už v letech 1355 a 1368 ve vsi sídlili vladykové z Ořechova. Od roku 1407 drželi ves Ořechovští z Honbic, v roce 1493 získal zboří Hynek ze Zástřizl.

Tvrz samotná je poprvé doložena až roku 1500, kdy ji získali Onšíkové z Bělkovic, ale už roku 1518 ji opět drží Zástřizlové, kteří ji renesančně přestavěli. Roku 1518 ji koupil Jan Ostratický z Ostratic a roku 1603 Jan Cedlar z Hoffu.

Od roku 1652 až do konce 19. století drželi Ořechov Kounicové, kteří tvrz na přelomu 17. a 18. století přestavěli v nevelký barokní zámek, který sloužil jen jako správní budova.

Zámek je přístupný pouze za účelem soukromé akce.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz