Zámek Velké Meziříčí

Zámecké schody, 594 01, Velké Meziříčí, Tel.: +420 566 522 773, muzeumvm@muzeumvm.cz
Velké Meziříčí/Památky - Velké Meziříčí


Popis místa
Zámek Velké Meziříčí je přestavěn na zámek z původně románsko-gotického hradu, z doby kolem roku 1230. Najdeme ho v severní části Velkého Meziříčí na břehu řeky Oslavy. V 16. století byl přestavěn na renesanční a v 18. století na barokní zámek. Zámek je nyní sídlem Muzea Velkého Meziříčí, které zde spravuje přírodovědné a historické sbírky regionálního charakteru. Za severozápadní stranou zámku začíná rozsáhlý a volně přístupný areál zámeckého parku, který přetíná těleso dálničního mostu Vysočina.

Zámecké schody, 594 01, Velké Meziříčí
Telefon: +420 566 522 773
E-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz
Web: http://www.muzeumvm.cz

Naplánovat trasu

Prvními majiteli místního hradu byli pánové z Meziříčí. Po nich se zde vystřídalo 13 dalších šlechtických rodů.

Renesanční přestavbu dokončila Alena z Meziříčí roku 1578, současnou barokní podobu získal zámek po požáru roku 1723.

Posledními majiteli byli Podstatzští-Lichtensteinové, kteří po roce 1948 odešli za hranice a zámek byl poté zestátněn. V roce 1995 ho rod Lichtensteinů v restituci získal zpět. Prohlédnout si můžete Sarajevský salon, orientální salonek či taneční sál se smutečním náhrdelníkem císařovny Marie Terezie.

Velkomeziříčský zámek vznikl přestavbami a rozšiřováním původního hradu, jehož vznik spojovala humanistická historiografie s hunským králem Attilou (v 1. 434 – 453). Hrad prý obnovil v r. 638 Samo a nazval jej Samohradem. Prvními doloženými majiteli byli Lomničtí z Meziříčí, od kterých hrad roku 1399 získal významný muž tehdejší doby – Lacek z Kravař.Od té doby vystřídal nespočet známých i méně známých majitelů. Od roku 1908 se majitelem stává František hrabě Harrach, který dokončil přestavby zámku započaté svým předchůdcem. Byl očitým svědkem sarajevského atentátu; na zámku je dodnes uchováván kapesník, kterým hrabě Harrach setřel Františku Ferdinandovi krev ze rtů. Od roku 1937 byla majitelkou Harrachova nejstarší dcera – Josefa, provdaná Podstatzky-Lichtenstein.

V roce 1948 byl zámek rodině Podstatzkých-Lichtensteinů vyvlastněn a stal se tak majetkem státu. V květnu 1995 se v restitučním řízení vrátil zpět do rukou Josefy Podstatzké-Lichtenstein. Současnými majiteli zámku i velkostatku jsou její děti František Karel, Maria a Jan. Ve spolupráci s Muzeem Velké Meziříčí, které má v budově své sídlo od roku 1948, je zámek zpřístupněn veřejnosti.

  Otvírací dny Čas
Únor otevřená je pouze výstava hraček ve výstavním sále  
Březen otevřená je pouze výstava hraček ve výstavním sále  
Duben otevřená je pouze výstava hraček ve výstavním sále  
Květen Út - Ne 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz