Zámek Velké Losiny

Zámecká, 788 15, Velké Losiny, Tel.: +420 583 248 380, zamek.VelkeLosiny@seznam.cz
Velké Losiny/Památky - Velké Losiny


Popis místa
Honosný renesanční zámek Velké Losiny stojí ve stejnojmenné obci nedaleko Šumperka. Často je uváděn v souvislosti s čarodějnickými procesy a inkvizicí. Mobiliář zámku obsahuje jedinečný soubor vzácných uměleckých předmětů z původní žerotínské sbírky. Budova zámku je jednou z nejzachovalejších renesančních památek na Moravě.

Zámecká, 788 15, Velké Losiny
Telefon: +420 583 248 380
E-mail: zamek.VelkeLosiny@seznam.cz
Web: http://www.zamek-losiny.cz

Naplánovat trasu

Pravděpodobně v průběhu 14. století vznikla ve Velkých Losinách původní gotická vodní tvrz. V roce 1496 se panství stalo majetkem jednoho z nejbohatších moravských rodů, pánů ze Žerotína. Ti začali pro svoji nekonformní povahu nevyhovující tvrz přestavovat v rozsáhlejší renesanční sídlo. Vznikl tak zámek s arkádami, jehož dominantu tvoří osmiboká věž. Na konci 17. století bylo vybudováno dvoupodlažní křídlo, které z jižní strany uzavřelo nádvoří zámku.

V letech 1678–1692 vstupuje losinské panství do spojitosti s historií čarodějnických inkvizičních procesů, jejichž tribunál postavil na hranici celkem 56 lidí. V roce 1802 by zámek prodán rodu Liechtensteinů, kteří jej drželi až do roku 1945.

Bohatě zdobené interiéry nesou znaky doby od renesance po klasicismus. Zvláštní postavení zaujímá skvostný rytířský sál s renesančním kasetovým stropem a nejstaršími dochovanými kamny v ČR, pocházejícími z let 1587–1589. V dalších místnostech lze spatřit sbírku tapisérií ze 17. století a sbírku zbraní. Zámecká kaple je vyzdobena freskami od významného moravského barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho. Na místě barokní zahrady byl v 19. století zřízen přírodní krajinářský park, jenž zůstal částečně zachován do dnešních dnů.

V roce 1995 byl zámek prohlášen za národní kulturní památku. Zámek je veřejnosti přístupný v období od dubna do října každý den kromě pondělí, návštěva v ostatních měsících je možná po dohodě za příplatek.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 16.00
Květen Ut - Ne 9:00 - 17:00
Červen Ut - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Ut - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Ut - Ne 9:00 - 18:00
Září Ut - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne 9:00 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz