Zámek Valeč

Valeč, 364 55, Valeč, Tel.: +420 353 399 731, info@zamek-valec.cz
Valeč/Památky - Valeč


Popis místa
Areál zámku Valeč tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. Zámek se nachází v obci Valeč, v Karlovarském kraji. Může se chlubit s částečně dochovaným unikátním barokním parkem s množstvím plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, teatronem, iluzivními branami, letohrádkem a pozůstatky barokních kaskád. Součástí areálu je také barokní skvost – kostel a sloup Nejsvětější Trojice.

Valeč, 364 55, Valeč
Telefon: +420 353 399 731
E-mail: info@zamek-valec.cz
Web: http://www.zamek-valec.cz

Naplánovat trasu

Na místě dnešního zámku stál kdysi gotický hrad, později renesančně přestavěný. Stavba byla za hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu částečně barokně upravena staviteli F.Barellim a po něm G. A. Biana Rossou.

K dokončení velkolepé barokní přestavby pak došlo až za Globenů v letech 1730-1733. Zámek pak byl ještě upraven novobarokně v letech 1895-1896.

K zámku neodmyslitelně patří rozsáhlý a proslulý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních etapách. Zejména druhá fáze jej obohatila o známou galerii plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, z nichž se jich dodnes dochovalo 27.

Hned po Šporkově východočeském Kuksu tak Valeč vlastní nejpočetnější soubor kopií soch tohoto umělce. Významnou památku Valče představuje v neposlední řadě zámecký kostel Nejsvětější Trojice, podstavený architektem G. A. Biana Rossou v letech 1710 - 1728.

První písemné zmínky o Valči jsou z roku 1358, kdy je statek uváděn jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče.

Panství bylo spojeno až za  královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic; v této době je pravděpodobně hrad pozdně goticky upraven. Roku 1514 získala Valeč na  základě jeho žádosti od Vladislava II. městská práva.

Z roku 1526 je také první písemná zpráva zmiňující výslovně zámek. V této době se však označení zámek užívalo i pro hrady. Jan Kyšperský z Vřesovic umírá roku 1526 v bitvě u Moháče a jeho potomkové prodávají panství téhož roku Hugovi z Leisnecku. Roku 1538 přechází panství sňatkem do majetku Viléma Hasištejnského z Lobkovic.

Roku 1570 kupuje panství Kryštof Štampach ze Štampachu jeho syn Václav Štampach ze Štampachu 1585 sídlo pozdně renesančně přestavuje. Pro účast na stavovském povstání je však nucen uprchnout ze země a 1622 je mu zkonfiskován majetek. Vojskem vydrancované panství pustne.

Roku 1623 kupuje zpět panství od císařské komory Barbora Štampachová z Poutnova, které byl jako katoličce povolen návrat do  vlasti. Od roku 1694 vlastní panství její vnuk Jan Kryštof Kager svobodný pán ze Štampachu. Velkolepě přestavuje zámek, zámecký areál a celé panství za účasti předních umělců a architektů své doby.

Autorem barokní přestavby je Ital Francesco Barelli, jehož nástupcem se stal Giovanni Antonio Bianno Rossa. Po jeho smrti r. 1723 nastupuje na jeho místo Jan Kryštof Tyll, syn kameníka z nedalekého Lochotína.

Jan Kryštof Kager umírá r. 1721 a panství dědí jeho synovec Jan Ferdinand Kager z Globen, který pokračuje v přestavbě. Roku 1745 dědí panství Karel Josef August Kager z Globenu a Limburg-Styrum. Jeho dědičkou je nezletilá dcera Marie Josefa a panství spravuje její matka Marie Alžběta rozená markýza Laverne.

Roku 1797 se Marie Josefa vdává za  Josefa z Argentau d'Ochain a prodává panství Janu Antonínu Pergenovi z Pergenu. Mezi jinými je při prodeji uváděn dluh 810 zlatých 54 krejcarů ve prospěch dílny Matyáše Bernarda Brauna z r. 1737. Roku 1798 kupuje panství Jan Gottfried Korb z Weidenheimu a od  něj ho kupuje jeho syn Franc za 400 000 zlatých.

Od roku 1847 vlastní panství jeho syn Karel, který zámek novorenesančně upravuje. Jeho dědicové prodávají  Valeč r.1890 hraběti Vincentu Thurn Valsassina, který celé panství novobarokně přestavuje. Roku 1937 prodává Valeč Dr. Janu Larisch-Mönnich, jemuž je roku 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován majetek.

Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přiděluje Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Později je objekt užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako Dětský domov.

Veškerá činnost byla náhle ukončena požárem zámku 2.4.1976. Po požáru převzalo do operativní správy a v roce 1978 získalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Dochází k provizornímu zastřešení zámku a probíhá záchrana parku. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce fasád.

Časová osa majitelů Valče

1358

Ctibor a Beneš z Valče

1368

Jan Kladivo ze Stebna

1371

Boreš z Oseka

1377

Beneš z Buškovic

1413

Bedřich z Valče

1416

Nevlas a Jan z Doupova

1454

Sezem z Doupova

1487

Jan z Doupova

1505

Jakub Kyšperský z Vřesovic

1530

Hugo hrabě z Leisnecku

1538

Vilém Hasištejnský z Lobkovic

1570

Kryštof Štampach ze Štampachu

1603

Václav Štapmach ze Štampachu

1623

Barbora Štampachová

1638

bratři Jiří, Jan, Erazim a Jaroslav Štampachové

1694

Jan Kryštof Kager Štampach ze Štampachu

1718

Kateřina Therezie Štampachová

1721

Jan Ferdinand Kager z Globenu

1745

Karel Josef August hrabě z Lymburg-Styrum a Globenu

1760

Marie Alžběta z Lymburg-Styrum a Globenu

1780

hrabě Václav Kulhánek Klaubenstein – Pott-Pusch

1797

Jan Antonín hrabě R.R. z Pergenu

1798

Johann Gotfried Korb Ritter z Weidenheimu

1826

Franz Korb Ritter z Weidenheimu

1876

Karl Korb Ritter z Weidenheimu

1884

děti Karla Korba Ritter

1890

hrabě Vincenc Čeněk Jiří Thurn-Valsassina Como di Verceli

1928

hrabě Alexandr Thurn Valsassina

1937

hrabě Jan Larisch - Mönnich

1947

ozdravovna Svazu bojovníků za svobodu

1953

domov pro korejské děti a dětský domov

1956

dětský domov

1976

Krajské středisko ochrany přírody a památkové péče

v současnosti

Památkový ústav

   

Dne 2. dubna 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům odstranit.

Příčina byla podle zasahujících hasičů jednoznačná - požár vznikl působením sálavého tepla spárami v poškozeném komíně na nosný dřevěný trám ve stropní kontrukci mezi 2. patrem a půdou.

Otevřeno celoročně

Čas
Středa, čtvrtek 11:00 - 17:00
Pátek
11:00 - 23:00
Sobota 10:00 - 23:00
Neděle + svátky
10:00 - 17:00

Pozn.: Zámek je otevřen v rámci otevírací doby infocentra a kavárny Prádelna.

Zámecké ineriéryHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz