Zámek Úsov

Zámecká, 789 73, Úsov, Tel.: +420 583 435 111, usov@muzeum-sumperk.cz
Úsov/Památky - Úsov


Popis místa
Barokní zámek Úsov stojí ve stejnojmenném městě na Šumpersku. Byl vybudován z původního gotického hradu, který patřil mezi nejstarší na Moravě. První zmínka o něm pochází již z roku 1260. Dnes se v něm nachází Lovecko-lesnické muzeum s exotickými exponáty, které zde založil rod Lichtenštejnů.

Raně gotický hrad Úsov s dispozicí francouzského kastelu byl postaven na rozhraní starého sídelního území a královského hvozdu.

Přímo nad městem se vypínají hrad a zámek, což je poměrně řídký případ, kdy původní hrad a pozdější zámek stojí vedle sebe ve vzácné symbióze, aniž by stavba druhého znamenala zánik nebo úplnou přestavbu prvého.

Nad hranatou věží a jižním rondelem byl kolem roku 1691 podle návrhu italského stavitele Domenica Martinelliho (1650–1718) vystavěn třípatrový zámecký palác.

Také nejvyšší věž "hladomorna" byla barokizována cibulovým krytem. Lichtenštejnové na zámku zřídili lesnické a lovecké muzeum s exponáty z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Jsou zde tak různé trofeje, jako například antilopa, gazela, lev, nosorožec nebo třeba lebka a kly slona. Rodu Lichtenštejnů patřil zámek až do r. 1945, kdy se stal majetkem státu. Později, roku 1995, se jeho majitelem stalo město Úsov.

Úsovský hrad byl mohutnou středověkou pevností. Poprvé se uvádí roku 1260, kdy ho získal olomoucký purkrabí Jiljí z rodu pánů ze Švábenic. Ten získal krátce před tímto datem „úsovský újezd“ jako výsluhu od krále Přemysla Otakara II. a tehdy se již po Úsovu psal. Zřejmě právě on vybudoval uprostřed rozsáhlých lesů nad říčkou Doubravkou kamenný hrad.

V 15. století byl krátce v držení Šternberků. Byl občasným sídlem synovce Karla IV., markraběte Prokopa, jemuž sloužil ve válkách s jeho bratrem Joštem jako důležitý opěrný bod. Poté následovala dalších několik majitelů, kdy od 16 stol. náleželo úsovské panství nepřetržitě až do r. 1945 Lichtenštejnům. Úsov se stal pouze sídlem správy panství, neboť Lichtenštejnové sem zajížděli sporadicky, hlavně za účelem lovů. Navíc úsovskému sídlu zasadila těžké rány třicetiletá válka a zejména Švédové pod vedením generála Torstensona, kteří hrad i městečko v r. 1643 vypálili. Hrad byl po třicetileté válce nouzově opraven, k jeho důkladné opravě a přestavbě jihozápadní části do podoby zámku došlo až v 80. a 90. letech 17. století za vnuka prvního lichtenštejnského držitele Úsova – knížete Jana Adama Ondřeje. V roce 1945 se stal zámek s celým inventářem a instalovanými sbírkami majetkem československého státu.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz