Zámek Újezdec

Újezdec, 339 01, Mochtín, Tel.: +420 376 347 119, musskt@musskt.cz
Mochtín/Památky - Mochtín


Popis místa
Zámek v Újezdci, části Mochtína na Klatovsku, byl vytvořen ze středověkého statku na sklonku 18. století, historie obce se však píše již od 14. století. Zámek byl za komunismu zemědělským učilištěm. Po přestavbě je v současné době zámek pro veřejnost nepřístupný a je využíván jako domov důchodců, v části komplexu dnes ještě sídlí Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany.

Újezdec, 339 01, Mochtín
Telefon: +420 376 347 119
E-mail: musskt@musskt.cz
Web: http://www.muss.klatovynet.cz

Naplánovat trasu

Vlastní komplex zámeckých budov byl scelen při přestavbě v 1. polovině 20. století, kdy se zámek stal majetkem Revírní rady hornické pro plzeňský obvod báňského revíru a byla zde zřízena hornická zotavovna. V té době došlo zejména ke změně vzhledu budov přiléhajících k západní straně hlavní budovy zámku.

Dnešní podobu zámek získal při poslední úpravě provedené v letech 2001-2002, kdy bylo, kromě celkové opravy, přistavěno k východnímu průčelí hlavní zámecké budovy schodiště. Hlavní zámecká budova si tak do jisté míry zachovala jen jižní a severní průčelí.

Hlavní budova původního zámeckého sídla je patrová, obdélníkového tvaru, krytá valbovou střechou se střední věžičkou.

Zámeček v Újezdci leží mimo hlavní silniční tahy a bohužel se k němu nedostanete ani po žádné turistické stezce. Dostat se k němu můžete po hlavní silnici z Klatov do Horažďovic. Odbočka na Újezdec je před Mochtínem.

První písemná zpráva o vsi Újezdec je z roku 1383, kdy byli vlastníci Pešek z Újezdce a Petr z Hoštic. Až do počátku 17. stol. byl statek v držení Peškovo potomků. Potom statek přešel do majetku Sedleckých z Újezdce.

Poté se vystřídalo několik majitelů a koncem 18. stol. se stal majitelem statku Václav Ennis z Atteru a Iveagu. Ten zde, podle některých autorů, nechal okolo roku 1788 postavit přízemní zámek.

Předpokládá se však, že již v době, kdy byl statek v majetku Sedleckých z Újezdce zde panské sídlo stálo a je velice pravděpodobné, že stavební historie panského sídla v Újezdci začala již ve 14. stol. Písemně však toto není doloženo.

V 18. a 19. století se opět majitelé střídali, až v roce 1930 koupila zámek Revizní rada hornická pro plzeňský obvod báňského revíru v Plzni. Po válce areál převzal Státní statek Veselí a bylo zde zřízeno zemědělské učiliště a v roce 1955 přešel areál do majetku ONV Klatovy.

Zámek není běžně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz