Zámek Úholičky

Velké Přílepy, 252 64, Úholičky
Úholičky/Památky - Úholičky


Popis místa
Koncem 19. století rod Waldštejnů začal s výstavbou zámku, jež nese podle obce na západě Prahy, ve které leží jméno Zámek Úholičky. V současnosti je zámek i s přilehlým parkem v soukromém vlastnictví, prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je tak zatím pro veřejnost nepřístupný.

Velké Přílepy, 252 64, Úholičky
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek stojí na místě bývalého panského velkostatku. Roku 1873 majetek koupil hrabě Waldštejn. Byl prý trochu podivín, ale na rozdíl od neblaze proslulého měšťana Nováka „ze sebe nedělal žádné panstvo“, jak je zaznamenáno v obecní kronice. Vykoupil dva sousední statky, nechal je zbořit a na jejich místě založil zámecký park s řadou cenných dřevin, který je zachován dodnes. Jeho syn Zdeněk Waldštejn nabídl obci pozemek na stavbu obecné školy, místní zastupitelé však nabídku odmítli z obavy, že by se obec příliš zadlužila.

V roce 1880 pronajali Waldštejnové pole a hospodářská stavení Abrahamu Steinovi, který zde založil farmu na šlechtění řepného semene. To už byl jen krok ke zlatému věku obce. V roce 1901 koupil zámek, velkostatek i polnosti agrární velkopodnikatel moderního střihu a politik Josef Wohanka (2.11. 1842 - 2.1. 1931). O 8 let později přestavěl a zrestauroval zámek, rok poté, co mu byl za velké zásluhy o rozvoj zemědělství císařem Františkem Josefem I. udělen rytířský titul. J. Wohanka byl skutečně mimořádnou osobností. Jako první v Čechách zavedl pěstování řepného semene ve velkém, na vědeckých základech a dle nejlepších zahraničních zkušeností. Založil zušlechťovací laboratoře, jednu z nich i v obci. Byl předsedou obchodní a živnostenské komory v Praze, později i jejím prezidentem. Je pohřben na Vyšehradě.

Po privatizaci v roce 1948 přešel zámek do vlastnictví státu. V období vlády komunismu byl vlastnictvím JZD a vnitřní prostory sloužili jako kanceláře, byty a sklady. V současné době je majitelem zámku pan Petr Svoboda, který zahájil rekonstrukční práce. Zámek je však zatím stále pro veřejnost nepřístupný.

Zámek je v soukromém vlastnictví, probíhá zde rekonstrukce, ale v současnosti je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz