Státní zámek Uherčice

671 07, Uherčice, Tel.: +420 515 298 396, uhercice@npu.cz
Uherčice/Památky - Uherčice


Popis místa
Uherčický zámek ležící nedaleko Znojma se často uvádí jako názorná ukázka naší renesanční zámecké architektury, protože pozdější barokní úpravy se věnovaly převážně už jen interiérům. Rozlehlý zámecký areál, který zahrnuje obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří společně se zahradami a parky krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze na sklonku 15. století.

671 07, Uherčice
Telefon: +420 515 298 396
E-mail: uhercice@npu.cz
Web: http://www.zamek-uhercice.cz

Naplánovat trasu

Zpřístupněné prostory:

Vstupní arkádové nádvoří, kde je v otevírací době umožněn volný pohyb návštěvníků.

Dále s průvodcem je možné navštívit část hlavního nádvoří, zámecká kaple, pět místností západního reprezentačního křídla včetně barokního komorního divadla (s přístupem z 1. patra arkády), část severního křídla a banketní sál – to vše v různých fázích rekonstrukčních a restaurátorských zásahů.

Interiéry nabízejí ke zhlédnutí (krom mimořádně hodnotných štuků a zajímavých nástěnných maleb) prozatímní a jen náznakovou instalaci historického mobiliáře.

Parky jsou volně přístupné bez časového omezení.

Ukázka postupu stavebních a restaurátorských prací.

Část jižního křídla a starého zámku – letní jídelna a sousední salon se zrestaurovanými malbami a štuky.

V chodbě instalována výstava fotografií "Uherčice v běhu 20. století".

Po renesanční přestavbě z gotické tvrze v 16. století a následných přístavbách vznikl rozlehlý zámecký areál. Má dvě nádvoří a až dvoupatrové arkády. Komplex tvoří obytné i reprezentační prostory, hospodářské budovy, zahrady a parky.

Dominantou zámku je čtverhranná věž s postupně se zužujícími patry, kterou se do zámku také vchází. Z původní tvrze se zachovalo několik gotických portálů, v interiérech najdeme cenné fresky a bohatou barokní štukovou výzdobu stropů.

Přestavbu zahájili Krajířové z Krajku a dokončili ji Strejnové ze Švarcenavy. Poté roku 1628 panství koupil a barokně dotvářel Jakub z Berchtoldu.

Od roku 1768 přes klasicistní úpravy 19. století až do znárodnění po druhé světové válce zámek drželi Collaltové. Pak přešel do majetku československé armády a státních statků, které areál přivedly málem k zániku.

Památkový ústav v Brně se zámku roku 1995 naštěstí ujal. O rok později začala kompletní památková obnova této „učebnice slohů“, jak zámku někdy přezdívá odborná veřejnost.

Pomalá renovace stále probíhá, památka je však návštěvníkům přístupná, a to včetně parků s romantizujícími stavbami, například s desetimetrovou rozhlednou v podobě umělé zříceniny.

Majitelé:

Krajířové z Krajku

Štrejnové ze Švarcenavy

Berchtoldové z Uherčic

Heisslerové z Heitersheimu

Antonín Izaiáš svobodný pán von Hartig

Rod Collalto et San Salvatore

  Otvírací dny Čas
Červen So + Ne 9:30 - 17:00
Červenec - Srpen Út - Ne 9:30 - 17:00

Okruh A

Okruh BHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz