Zámek Třebnice

Třebnice, 264 01, Sedlčany
Sedlčany/Památky - Sedlčany


Popis místa
Nepřístupný barokní zámek postavený na konci 17. století Radeckými z Radče, rodiště slavného vojevůdce maršálka Radeckého (1766-1858). Obdélná barokní patrová budova se vstupním portikem a hodinovou vížkou v 19. století je upravena novorenesančně.

Třebnice, 264 01, Sedlčany
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek s hospodářským dvorem najdeme na východním okraji obce při silnici do Solopysk a Sedlčan.

Radečtí drželi Třebnici více než sto let. Jan Jiří povýšený roku 1684 do panského stavu zemřel roku 1691. Jeho dva synové Kryštof Ferdinand a Petr Eusebius poté hospodařili několik let společně. Otcovské dědictví si rozdělil až roku 1698, když mladší z nich Petr Eusebius dosáhl plnoletosti. Uhřice s rodovým sídlem připadly staršímu Kryštofovi, Třebnice pak Petru Eusebiovi.

Protože Petr na svém díle neměl důstojné sídlo, nechal si v Třebnici postavit barokní zámek.

Po Petru Eusebiovi přešel majetek na Václava Leopolda Jana (1704-81). Z jeho dvou synů připadla Třebnice staršímu Petru Eusebiovi II., kterému se na třebnickém zámku roku 1766 narodil nejvýznamnější příslušník rodu pozdější slavný vojevůdce Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče.

Jakým způsobem se dostala Třebnice z majetku Radeckých opět prameny neuvádí.

Ve druhé polovině 20. století sloužil zámek potřebám lesnického učiliště. Po roce 1989 byl zámek s hospodářským dvorem navrácen rodině Šemberů.

Zámek není přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz