Chateau Třebešice

Zámek Třebešice, 286 01, Třebešice, Tel.: +420 773 244 357, trebesice@gmail.com
Třebešice/Památky - Třebešice


Popis místa
Mezi Kutnou Horou a Čáslaví leží malá obec Třebešice. Zde se nachází malý renesanční venkovský zámeček, kde se mísí v harmonii historické prostory s moderním uměním. Tuto ojedinělou kompozici - místo čistě zaměřené na umění - se zde rozhodli vytvořit Alberto Di Stefano a Eugenio Percossi. Díky nim zde dnes ve zrenovovaných prostorách najdete širokou sbírku současného českého a světového umění.

Zámek Třebešice, 286 01, Třebešice
Telefon: +420 773 244 357
E-mail: trebesice@gmail.com
Web: http://www.trebesice.com/cze/0/index.php

Naplánovat trasu

V roce 2000 koupili Alberto Di Stefano a Eugenio Percossi, dva Italové dlouhodobě žijící v Česku a velcí nadšenci pro umění, chátrající zámek Třebešice. Jejich základní ideou bylo vytvoření místa, kde budou umělci moci tvořit, ale nenaruší svými díly původní historický ráz. Najít dokonalou harmonii mezi minulostí a současností, mezi směry historickými a současnými, a tak se ze zámku Třebešice začalo pomalu stávat Chateau Třebešice - jedno velké umělecké dílo, kam už v roce 2003 začali přijíždět první umělci.

Postupně dochází také k obnově celého okolí zámku, které oplývá řadou rybníčků, vodním příkopem a širokým prostorem pro zahrady jež by měli být stejně různorodé jako zámek sám.

Již na počátku 14. století stála v Třebešicích malá vodní gotická tvrz, jejíž příkop tvořil Olšanský potok. V 16. století, za doby vlastnictví Adamem Maternou došlo k radikální přestavbě tvrze ve čtyřkřídlý renesanční zámek (do dnešních dní zachovány pouze tři křídla budovy) kolem čtvercového nádvoří s dvěma dominantními rohovými věžemi a množstvím ozdobných prvků - arkády, vnější sgrafitová výzdoba, pískovcová výzdoba okolo oken a dveří - to vše udělalo z Třebešické tvrze útulný venkovský renesanční skvost s nádechem Itálie. V této době byl kolem zámečku pořád ještě starý vodní příkop, který byla ale někdy v 17. století zasypán a přes vzniklý příkop byl postaven dřevěný most.

Z období, kdy byl zámek ve vlastnictví rodu Věžníku, pochází jeho pozdně barokní přestavba. Tu započal r. 1718 Jaroslav Věžník a zámek tak dostal novou mansardovou střechu. Byl obohacen o zdobné prvky v barokním stylu, sochu Panny Marie na čelním nádvoří a také o kamenné štíty nad okny a hlavním vstupem se znaky rodu Věžníků a Jaroslavovi manželky Silvie z Klebesbergu. Dřevěný most přes příkop byl nahrazen cihlovým.

Později, když byl zámek i s přilehlými pozemky ve vlastnictví Chotků začala být budova pomalu zanedbávána, protože Chotkové dávali přednost bydlení v blízkých Nových Dvorech a luxusním zámku v Kačině. V Třebešicích se tak prakticky nezdržovali a dlouhá léta zde žili pouze zámečtí správci. V 18. a 19. století byla ještě za Chotků postavena většina okolních hospodářských budov jako například sýpka, stáje a velká stodola.

Po smrti posledního pána z rodu Chotků přešlo vlastnictví zámečku na zadluženého Quida Thuna-Hohensteina, který ovšem musel z Čech kvůli svých dluhů uprchnout.

Roku 1924 tak kupuje ze státní dražby zámek Dr. Vojtěch Vraný, který zde ovšem už dlouhá léta žil se svou rodinou jako správce. Dr. Vraný zrekonstruoval velkou část zámku včetně opravy střech, oken, zavedení elektrického vedení, vody a centrálního vytápění. Opravil hospodářské budovy a tak se z tohoto panství stala příkladná ukázka rodinného statku.

Za II. světové války si tady vybudovalo sídlo gestapo a roku 1948 se rodina Vraných odstěhovala když byl zámek zestátněn.Od zestátnění byl pak zámek i s přilehlými pozemky dlouho využíván státním zemědělským družstvem. Za komunistické éry byly na zámku provedeny velmi necitlivé opravy a poničena tak byla velká část vnitřní výzdoby. Zámek byl ještě nějaký čas využíván jako archiv Ministerstva zemědělství.

Po roce 1989 byl zámek navrácen vnukovi doktora Vraného. Ten se jej však později rozhodl prodat a tak jej v roce 2000 koupili Alberto Di Stefano a Eugenio Percossi.

V současné době slouží zámeček jako hotel a k vidění jsou pouze exteriéry.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz