Zámek Trnová

Trnová, 252 10, Trnová u Jíloviště, Tel.: 4202222211156, info@zamektrnova.cz
Trnová u Jíloviště/Památky - Trnová u Jíloviště


Popis místa
Jen kousek od Prahy najdete v obci Trnová krásný romantický zámek. Objekt nyní slouží návštěvníkům jako hotel s lákavou nabídkou různých zážitkových pobytů. Díky dobré lokalitě se k zámku dostanete velmi snadno – ať už se sem vydáte pěšky, na kole nebo autem. Na zámku je možné organizovat firemní i soukromé akce, zámecké prostory nabízejí i možnost romantického ubytování. Krásné okolí nabízí široké možnosti pro outdoorové aktivity. Zámek Trnová patří mezi české zámky, které mají svou skrytou krásu. Krása zdejší krajiny údajně inspirovala skladatele Františka Škroupa, jehož rodina zámek vlastnila, ke složení hudby k písni Kde domov můj, pozdější české hymně.

Trnová, 252 10, Trnová u Jíloviště
Telefon: 4202222211156
E-mail: info@zamektrnova.cz
Web: http://www.zamektrnova.cz

Naplánovat trasu

Architektura zámku

Budově zámku vtiskla současnou podobu romantická úprava z doby krátce po polovině devatenáctého století, navazující na starší jádro.

Nejstarší část zámecké budovy je barokního původu. Byla vystavěna roku 1688 jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Drobné jednopatrové stavení obdélného půdorysu kryla mansardová střecha s vikýři. Z této doby se zachovaly klenuté prostory v přízemí.

Poté se téměř sto let nacházel Zámek Trnová bez zásadních úprav. Před rokem 1789 došlo k výraznějšímu rozšíření objektu. Z archivních dokumentů vyplývá, že v klasicistní době byl zámek dvoupatrový.   

Teprve přestavba v letech 1860-1864 provedená tehdejším majitelem Čeňkem Daňkem vtiskla zámeckému objektu jeho dnešní podobu. Z té doby pocházejí oba krajní rizality po stranách původního barokního objektu, v patře pak vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm. Rovněž přibyla otevřená loggie, nárožní věžičky a plastická rámování oken.

Poté již žádný z majitelů stavební úpravy neprováděl. Po konfiskaci došlo k několika degradujícím zásahům do budovy pro potřeby Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní a jezdce z povolání.

Zámek chátral až do příchodu nových majitelů v roce 2006.
Díky nim došel objekt plné rehabilitace.

Dostupnost:

pěšky, na kole nebo autem - zámek je vzdálen 19 km od Prahy

autobusem - příměstské autobusy, zastávka Trnová

Roku 1688 byla v Trnové vystavěna barokní obdélníková budova, která sloužila jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí v Praze. Ve 20. letech 18. století zde vzniklo velké panské stavení. To bylo v období třicetiletého vlastnictví rytíře Kristiána Josefa Paulin von Gfässer přestavěno na dvoupatrový klasicistní zámek. Když roku 1789 koupil zámecký areál Jan Ferdinand ze Schönfeldu, podporovatel zemědělství a vzdělání, byla zde založena kamenná budova první rolnické školy v Čechách.

V létě roku 1838 koupil zámek bratr skladatele Františka Škroupa Václav. Škroupovi zde žili až do roku 1860 a jsou pochováni v hrobce u nedalekého kostela. Od roku 1860 se Trnová stala majetkem bohatého průmyslníka Vincence (Čeňka) Daňka, který byl později povýšen do šlechtického stavu. Ač vlastnil zámek pouze krátce, stačil tu uskutečnit zásadní změny, a to jak v interiéru, tak exteriéru. Zámku dal dnešní romantickou podobu a hodinovou věž.

Od roku 1864 až do roku 1895 zde Maximilián Scharschmied z Adlerstreu provozoval pivovar. Když byl později majitelem Václav Schloger, pobývala zde často mezi lety 1908 až 1911 pěvkyně Ema Destinnová.

V roce 1950 byl zámek znárodněn a fungoval poté jako JZD a učňovská zemědělská škola. V 70. letech 20. století byl zámeček v soukromém vlastnictví. Značně zanedbaný zámek byl roku 1989 vrácen v restituci potomkům Václava Schlogera.

Významným se pak pro něj stal rok 1994, kdy byla budova zámku prohlášena za národní kulturní památku. Rozsáhlé rekonstrukce se objekt dočkal, když jej v roce 2006 koupili manželé Ivan a Lucie Pilipovi, kteří z něj učinili příjemný hotel. Často se tady pořádají svatby, různé oslavy a firemní setkání.

Zámek slouží jako hotel, není běžně přístupný. Konají se zde různé kulturní akce.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz