Zámek Teplice

Zámecké náměstí, 415 01, Teplice, Tel.: +420 417 537 869, info@muzeum-teplice.cz
Teplice/Památky - Teplice


Popis místa
Teplický zámek stojí na místě původního kláštera z 12. století. Jsou zde dochované pozůstatky románské klášterní baziliky. Této epoše je věnována i jedna ze zámeckých expozic. Jiné se věnují pravěku, gotice, renesanci, baroku nebo lázeňství.

Zámecké náměstí, 415 01, Teplice
Telefon: +420 417 537 869
E-mail: info@muzeum-teplice.cz
Web: http://www.muzeum-teplice.cz

Naplánovat trasu

Zámek je sídlem Regionálního muzea Teplice. V jeho prostorách můžete navštívit archeologickou expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích. Zámek totiž ve svém východním křídle uchovává zbytky budovy románského kláštera, který zahrnoval kapitulní síň, pracovní místnost pro jeptišky nebo ložnici.

Na ostrožně, pod níž vytékají léčivé teplé prameny, založila královna Judita v 2. polovině 12. století klášter benediktinek. Za husitských válek byl klášter značně poškozen a kolem roku 1435 jej jeptišky opustily. Teplické panství se dostalo do rukou světských majitelů a na místě klášterních budov vznikalo feudální sídlo. V 2. polovině 15. století zde královna Johana postavila tvrz, v 16. století Volf z Vřesovic zbudoval zámecký kostel a začal stavět hlavní budovu zámku, která vymezuje jižní stranu Zámeckého náměstí. Za Vchynských (1580-1634) byl nedokončený hlavní trakt přestavěn v renesančním slohu a k němu bylo připojeno levé křídlo. Po smrti posledního českého majitele Teplic Viléma Vchynského se stali majiteli zámku Aldringenové, jejichž nástupci Clary-Aldringenové zde sídlili do roku 1945. K barokní etapě výstavby zámku patří Nová budova (západní křídlo), k níž bylo v 2. polovině 18. století přistavěno divadélko, rozšířené v roce 1800 o půvabný empirový vestibul. Při poslední velké přestavbě zahájené ke konci 18. století byl regotizován zámecký kostel a průčelí hlavní budovy zámku bylo upraveno v klasicistním stylu.

Od roku 1947 je zámek sídlem muzea. V prvním patře budovy jsou umístěny expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech, umění gotiky, renesance a baroka, lázeňství a vývoj keramické výroby v regionu, je zde stálá výstava hodin, numismatický kabinet a zpřístupněny jsou i některé zámecké interiéry s dobovým vybavením. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto i vnitřní nádvoří s vyznačeným půdorysem klášterní basiliky a se vzácně dochovanou románskou kryptou.

  Otvírací dny Čas
Leden - Prosinec Út - Ne 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz