Státní zámek Telč

Náměstí Zachariáše z Hradce, 588 56, Telč, Tel.: +420 567 243 821, info@zamek-telc.cz
Telč/Památky - Telč


Popis místa
Zámek v Telči patří mezi poklady moravské renesanční architektury. Díky citlivému přístupu majitelů k dědictví se ve velmi dobrém stavu dochovaly původní zámecké interiéry, které jsou klasickým příkladem vlivu italského umění na našem území. Zámek Telč je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Náměstí Zachariáše z Hradce, 588 56, Telč
Telefon: +420 567 243 821
E-mail: info@zamek-telc.cz
Web: http://www.zamek-telc.eu

Naplánovat trasu

Při požáru města v roce 1387 byl původní gotický hrad zničen, a tak nechal Jindřich III. z Hradce postavit na místě dnešního zámku vodní hrad. Následující přestavba na renesanční sídlo proběhla za vlády Zachariáše z Hradce, který panství zdědil po otci Adamovi I.

V roce 1551 se telčský pán vrátil z výpravy českých velmožů do italského Janova a ovlivněn italskou renesancí začal ihned s přestavbou svého sídla pod vedením italských mistrů. Renesanční přestavba zámku byla sice finančně velmi náročná, ale Zachariáš ji zvládl zaplatit díky dobrým hospodářským poměrům telčského panství a díky velkým výnosům stříbrných dolů, které získal věnem své první manželky Kateřiny z Valdštejna.

Renesanční vzhled většiny interiérů zámku již nenarušil žádný z pozdějších majitelů. Telečský zámek tak patří k několika málo zachovaným českým a moravským renesančním zámkům. Za to
můžeme vděčit i tomu, že se nikdy neprodával, nýbrž jen dědil.

Na počátku 17. století se město Telč dostalo do rukou rodu Slavatů, jejichž období připomínají na zámku především portréty jeho členů. Nejvýznamnější památkou je rozměrná olejomalba, svérázně zachycující pražskou defenestraci z roku 1618.

Další majitelé panství, Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna, provedli na telčském zámku jen drobné úpravy a svou pozornost věnovali spíše zámeckému parku, kde vybudovali empírový skleník.

Současný zámek nabízí návštěvníkům honosné renesanční sály s dřevěnými kazetovými stropy a obytné místnosti, které užívali poslední majitelé, Podstatští z Lichtenštejna, až do roku 1945. K návštěvě láká i okrasná francouzská zahrada a rozlehlý přírodně-krajinářský park s klasicistním skleníkem. V zámku je také galerie s obrazy českého malíře Jana Zrzavého.

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesační architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp.

Proměna gotického hradu na renesanční sídlo se udála především za vlády již zmíněného Zachariáše z Hradce. Ten získává jako člen hradecké větve rodu Vítkovců moravská panství z dědictví po otci Adamovi I. z Hradce. O rok později v roce 1551 se nový telčský pán účastní proslulé výpravy českých velmožů do italského Janova. Dobová zpráva ho dokonce jmenuje jako jednoho z nejvýznamnějších šlechticů a chválí jeho náročnou zbroj i družinu. Nazpět se Zachariáš vrací již ovlivněn italskou renesancí a brzy po návratu začíná, podobně jako ostatní účastníci výpravy, přebudovávat své sídlo.

Přestavba telčského hradu probíhala ve dvou etapách pod vedením italských mistrů. V některých zámeckých interiérech se zachovaly starší tzv. sklípkové klenby s původní dekorativní výzdobou. Ty pocházejí od kameníka a stavitele Leopolda Esterreichera z nedalekých Slavonic. Zatímco Zachariáš získal moravská panství, zdědil jeho bratr Jáchym panství jihočeská, s rodovým sídlem Jindřichovým Hradcem. Na obou zámcích – telčském a jindřichohradeckém – působili pak během doby stejní architekti a umělci. Obě stavby jsou si tedy blízké jak svou architekturou, tak i výzdobou skvostných interiérů.

Přestavba zámku a další stavební podnikání byly bezesporu finančně nesmírně náročné. Umožňovaly je tehdy dobré hospodářské poměry telčského panství a zvláště pak bohaté výtěžky z dolů na stříbro, z nichž většinu přinesla Zachariášovi věnem jeho první manželka Kateřina z Valdštejna. Náročná renesanční úprava nejstarší části telčského zámku byla podniknuta roku 1553, kdy se Zachariáš z Hradce oženil s Kateřinou z Valdštejna. Na portálech, fasádách i v interiérech zámku nacházíme v hojné míře erbovní znaky novomanželů.

Nejmajestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý sál, prostupující našíř celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Nízké arkádové ochozy rámují renesanční zahradu. Architektem, který vtiskl konečnou podobu celému areálu, byl pravděpodobně Baldassare Maggi z Arogni. Poslední stavební aktivitou bylo vybudování pohřební kaple Všech svatých (1580).

Původní stav většiny prostor nenarušili ani pozdější majitelé zámku, a tak se dnes Telč řadí k několika málo intaktně zachovaným českým a moravským renesančním zámkům. Zámek se nikdy neprodával, nýbrž se dědil z rodu na rod. Počátkem 17. století se Telč dostala do rukou členů rodu Slavatů. Příslušnice rodu pánů z Hradce – Lucie Otýlie se provdala za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Slavatovské období připomínají na zámku některá obrazová díla – především portréty. Nejvýznamnější památkou tu zůstává rozměrná olejomalba zachycující ve svérázném podání pražskou defenestraci roku 1618. Snahu Slavatů přivést obyvatele Telče ke katolickému vyznání dokládá ve městě barokní stavba jezuitského kostela Jména Ježíš v samé blízkosti zámku. Další majitelé panství – Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna prováděli na zámku jen drobnější úpravy. Věnovali pozornost spíše zámeckému parku, kde později vybudovali vznosný empírový skleník.

  • Lucemburkové (první písemná zmínka 1315 - 1339) - majitelé původního hradu
  • páni z Hradce (1339 - 1604)
  • Jan III. z Hradce - upravuje hrad na vodní hrad
  • Zachariáš z Hradce - nechává přestavět hrad na renesanční zámek, za jeho časů nastávánevjětší rozmach Telče
  • Slavatové z Chlumu a Košumberka (1604 – 1693)
  • Lichtenštejnové z Kastelkornu (1693 – 1762)
  • Podstatští z Lichtenštejna (1762 – 1945) - nechali upravit zahrady a park do dnešní podoby

 

1762 – 1945
  Otvírací dny Čas
Duben, Říjen Út - Pá 10:00 - 16:00
Květen, Červen, Září Út - Pá 10:00 - 17:00
Červenec, Srpen Út - Pá 9:00 - 18:00
  • Trasa A - Renesanční sály
  • Trasa B - Obytné místnosti posledních majitelů zámku


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz