Zámek Štoky

582 53, Štoky
Štoky/Památky - Štoky


Popis místa
Zámek Štoky stojí v centru městysu Štoky u křižovatky silnice na Jihlavu, Dobronín a Havlíčkův Brod.

582 53, Štoky
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

První zmínka o vsi Štoky je z roku 1278. Tehdy ji vlastnil pán z Lichtenburgů, pán na Polné. V 1411 získávají panství páni z Lipnice a Leskovce. Ti v roce 1500 prodávají Štoky Buriánu Trčkovi z Lípy.

Období Trčkovské vlády pro městečko znamenalo dobu rozvoje, nových práv a privilegií. O jejich významu svědčí i to, že jejich erb se dodnes objevuje ve znaku městečka.

V roce 1625 přechází velkostatek Štoky na císařského rychtáře Hanse Heidlera, který v roce 1683 prodává Štoky hraběti Pachta.

V roce 1748 Štoky získává hrabě Karl Josef z Palmů, který zde v roce 1760 vybudoval jednopatrový trojkřídlý zámek a přestěhoval se na něj ze Stříteže.

V roce 1840 přechází zámek s panstvím do majetku knížat Hohenzollernů.

Posledními šlechtickými vlastníky byli princ Bedřich a rumunský král Corola. Ti převádí v roce 1933 zámek a velkostatek Štoky československému státu.

V roce 1935 se stává zámek sídlem Lesního družstva ve Štokách. Družstvo přežilo jak válku, tak poválečné politické změny.

V roce 1959 je však majetek lesního družstva zestátněn. Lesní družstvo zaniká, ale za 37 let, v lednu 1996, je obnoveno

Zámek není přístupný a je soukromým majetkem.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz