Zámek Štěkeň

U Zámku, 387 51, Štěkeň, Tel.: +420 383 393 557, congjesusteken@email.cz
Štěkeň/Památky - Štěkeň


Popis místa
Město Štěkeň leží na břehu řeky Otavy nedaleko Strakonic. Může se pochlubit barokním zámkem, který vznikl ze zdejší tvrze v 17. století. Okolí zdobí anglický park. Zámek je ve vlastnictví církevního řádu Congregatio Jesu. Po domluvě je umožněna s průvodcem prohlídka zámeckých interiéru.

V období, kdy patřil zámek rodu Windischgrätzu, domluvil se spisovatel Karel Klostermann s knížetem a tak mu bylo uděleno povolení obývat pravé křídlo zámku. Staraly se o něj sestry z řádu Anglických panen, který zde tehdy sídlil. Spisovatel tady svůj život dožil a pravé křídlo je dnes památeční expozicí zvanou pokoj K. Klostrmanna. Po peripetiích v období komunismu, kdy musely sestry objekt opustit dnes zde opět žijí a pracují.

Mimo pokoj K. Klostrmanna je návštěvníkům umožněno prohlédnout si též sbírku obrazů od Ignáce Raaba ze života sv. Aloise a sv. Stanislava Kostky, velký Losyho sál s malovaným stropem, kde se pořádají koncerty a různé přednášky nebo se zde ubytovat.

Staré zdivo ve sklepeních zámku pochází ze 13. století. Prvním doloženým majitelem tvrze Šček byl počátkem 14. století jistý Bavor či Bašek ze Štěkně. Od jeho vlády se na panství vystřídalo celkem 32 nám známých majitelů.

Z nich připomeňme alespoň Jana Antonína Losyho hraběte z Losinthalu, který zámek přestavěl a znovu zřídil kostel sv. Mikuláše zaniklý v třicetileté válce. Jeho mladší syn Jan Antonín Losy - velký milovník hudby a loutnista evropského významu - dal vyzdobit některé stropy v komnatách zámku freskami a na klenbě sálu nechal vymalovat svůj znak sdružený se znakem své druhé manželky.

Ke konci 18. století panství připadlo knížatům z Windischgrätzu. Potomek rodu, Alfred August, prodal zámek řádovým sestrám - Ústavu Anglických panen. Sestry zde zřídily dívčí školu s internátem. Zhruba od roku 1908 pobýval ve Štěkni spisovatel Karel Klostermann. Zemřel v létě roku 1923. V pravém křídle zámku, kde pobýval je dnes expozice památečního pokoje K. Klostermanna.

Sestry tady vyučovaly francouzštině, angličtině, němčině, italštině, etiketě, ručním pracím, zpěvu, hře na klavír a housle. V roce 1949 zámek převzal stát a zřídil zde domov důchodců. Sestry zde pečovaly o staré spoluobčany až do 30. března 1985, kdy byly nuceny zámek opustit. Do svého domu se navrátily 22. března 1990. V domově důchodců působily sestry dále až do roku 2001, kdy byl přemístěn do nově zřízeného objektu ve Strakonicích. Po sametové revoluci mladé sestry vyvíjely apoštolskou činnost ve Štěkni a v okolních obcích. Od roku 2001 dům CJ naprosto slouží apoštolským účelům, je zde však také možnost ubytování či na požádání služby průvodce.

Zámek je v současné době ve vlastnictví církevního řádu Congregatio Jesu a nyní je v něm umístěn domov důchodců. Zámecké zahrady jsou přes den veřejnosti přístupné. Interiéry jsou přístupné po domluvě, na požádání s průvodcem.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz