Zámek Škrle

430 01, Bílence
Bílence/Památky - Bílence


Popis místa
Zámek Škrle je barokní zámek ve vsi Škrle jihovýchodně od Chomutova. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

430 01, Bílence
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek leží v obci Škrle při říčce Chomutovce, na jihovýchodě obce. Roku 1621 je zde prvně uváděna tvrz, která byla přestavěná v roce 1730 na patrový barokní zámek.

Kromě bytu a kanceláře správce panství v něm byly i pokoje pro návštěvníky řádových bratří a od osmnáctého století také škola. Ta byla zrušena ve dvacátých letech dvacátého století. Po správní reformě se v polovině devatenáctého století stala Škrle samostatnou obcí a v zámku pak sídlila obecní rada.

Po druhé světové válce zámek dlouho chátral, několik let po revoluci se mu dostalo rekonstrukce a v současné době se upravuje i jeho okolí. Slouží jako kulturní dům.

Od začátku třináctého století patřila Škrle cisterciáckému klášteru v Oseku, u kterého zůstala s několika kratšími přestávkami až do roku 1850. Kdy zdejší tvrz vznikla a kdo ji postavil, není známo. První zmínka o ní je až z roku 1621, kdy byla po porážce stavovského povstání zkonfiskována Bohuslavu z Michalovic a vrácena klášteru v Oseku. Pak zřejmě zanikla a na jejím místě postavili cisterciáci v polovině osmnáctého století malý barokní zámek s opatskou kaplí.

Jeho budova stojí dodnes u mostu přes Chomutovku. Hospodářská stavení, která na hlavní objekt navazovala, však již zmizela. Zachovaná část je dvoupodlažní a půdorys má tvar písmene "L". Průčelí zámečku je orientováno do návsi a bylo původně pětiosé. Je poměrně jednoduché s plastickým rámováním oken a bosáží nároží. Střecha byla dříve mansardová, dnes je valbová. Nad vstupem je opatský erb s písmeny "AFCO" a letopočtem 1750. Stavitelem byl pravděpodobně Jakub Schwarz z Ústí nad Labem, který v té době pro osecký klášter pracoval. Přízemí zámku má většinou křížové nebo valené klenby, patro je plochostropé. V zámečku bývaly kanceláře i byt správce statku a také hostinské pokoje pro osecké řeholníky.

Během let začalo být v zámečku málo místa a byl proto roku 1841, jak to dokládá další erb, rozšířen o čtyři průčelní osy. Stavitel respektoval barokní architekturu, takže přístavba se odlišuje jen použitým materiálem. Původní stavba má všechna ostění pískovcová, u přístavby jsou ostění provedena v omítkových kašírovaných rámech.

Roku 1875, kdy Škrle byla již pětadvacet let samostatnou obcí, byl obcí zámeček od kláštera odkoupen za čtyři tisíce zlatých a byla v něm zřízena místní škola. Působila v něm po dlouhé roky. V zámku byly také byty a do roku 1960 i kanceláře obecního úřadu, později národního výboru.

Po roce 1948 objekt postupně chátral. V roce 1963 vzniklo v obci Myslivecké sdružení, které se později zapojilo i do obnovy a zprovoznění kulturního domu v bývalém zámečku. V sedmdesátých letech minulého století tam bylo také pohostinství. V polovině osmdesátých let byly opraveny podlahy a provedeny některé další vnitřní úpravy. Fasády a výměny oken se bývalý zámek dočkal až v roce 1999.

Zámek není veřejnosti běžně přístupný. V současné době slouží jako kulturní dům.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz