Zámek Šénvald

675 71, Jinošov, Tel.: +420 568 646 161
Jinošov/Památky - Jinošov


Popis místa
Zámek Šénvald, také známý jako „Schönwald“, stojící u Jinošova v třebíčském okrese již od 18. století, je dnes kulturní památkou. V roce 1945 se zde ukrývaly ženy a děti před postupující rudou armádou. V dobách komunismu byl „dělnickou přípravkou“ a dnes zde sídlí ústav sociální péče. Zámek tak není veřejnosti přístupný.

675 71, Jinošov
Telefon: +420 568 646 161
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek Šénvald z let 1795–1798 byl letním sídlem rodu Haugwitzů. V letech 1826–1829 byl klasicistně přestavěn. Okolo se nachází park s několika drobnými klasicistickými stavbami, např Silvánův či Apollónův chrám. Dnes objekt slouží jako ústav sociální péče.

Na místě dnešního zámku byla bažantnice s rybníkem a přízemním stavením doloženým v roce 1775. V letech 1795–1798 nechali Haugwitzové přeměnit bažantnici v anglický park a budovu v ní na jednoduché šlechtické letní sídlo. Dnešní jednopatrový klasicistní zámeček byl přestavěn z této budovy dle návrhu hraběte Jindřicha Viléma Haugwitze na základě plánů vídeňského architekta Josefa Kornhäusela.

Budova zámku má rozměry 36,3 m x 19,55 m. Průčelí zámku zdobí haugwicovský znak – beraní hlava – a latinský nápis: AMICITIAE ET MUSIS HENRICUS COMES AB HAUGWITZ. MDCCCXXVII (Přátelství a múzám Jindřich hrabě z Haugwitz 1827). Za této přestavby vznikla i řada drobných staveb v parku – kruhový templ s kopulí nesenou osmi sloupy zasvěcený bohu lesa Silvanovi, altán půlkruhovitého tvaru zasvěcený bohyni lovu Dianě, chrám Apollónův ve tvaru triumfální brány.

Na jaře r. 1945 zámek užívali utečenci z východu, prchající před sovětskými vojsky. Hraběcí rodina zámek vlastnila do roku 1945, poté jej na základě Benešových dekretů musela opustit a zámek byl znárodněn. V letech 1945–1947 zámek využívali skauti pro pořádání lesních škol. Po likvidaci skautingu užíval zámek Svaz mládeže, byl to domov hornických učňů a v letech 1951–1953 zde byla zřízen Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy, čili Dělnická přípravka.

Poté zde byl zřízen domov důchodců a v roce 1966 Ústav sociální péče, který zde funguje dodnes.

V zámku sídlí Ústav sociální péče Jinošov a zámek je tak veřejnosti nepřístupný. Konají se zde dny otevřených dveří.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz