Zámek Suchdol - Brandejsův statekPopis místa
Brandejsův statek, známý také jako Suchdolský zámek, najdeme v pražském Suchdole. Původně to byl gotický dvůr z 11. století. Statek navštívili i tak významné osobnosti jako Mikoláš Aleš, František Ženíšek nebo J. V. Myslbek. V dnešní době zde sídlí Akademický jezdecký klub při ČZU a jeho stáje.

Dvorská, 165 00, Praha 6
Telefon: Nevyplněno
E-mail:
Web: http://www.akademicky-jezdecky-klub.wz.cz/farmhouse.html

Naplánovat trasu

První zmínky o Brandejsově statku sahají do období kolem roku 1000, nejvýznamnější dobou v jeho historii je však 19. století. Tehdy jej spravovala rodina Brandejsů. Alexandr Brandejs, milovník umění a kultury, často zval umělce k pobytu na svém statku. Ti zde v uvolněné atmosféře tvořili. Byl mezi nimi i Mikoláš Aleš, který zde namaloval obrazy pro výzdobu Národního divadla.

Jedním z dalších hostů byl J. V. Myslbek, který podle jednoho ze zdejších koní navrhl koně, na kterém sedí sv. Václav na pražském Václavském náměstí. Dále sem přijížděli např. F. Ženíšek, J. Zeyer nebo J. Vrchlický.

Brandejsův statek byl původně gotický, následovně pozdně renesanční dvůr ze 17. století. V barokní zámek byl upraven v první polovině 18. století. Své jméno dostal po mecenáši Alexandru Brandejsovi (1848-1901). Byl přítelem umělců 19. století a rád se obklopoval jejich obrazy. V době nouze jim nikdy neodmítl pomoc. Zámek nejprve spravovali jeho rodiče, Vilém a Marie. V té době byl majetkem Emauzského kláštera v Praze. Správu usedlosti převzal v roce 1874 a naplnil ji starými věcmi, především knihami, obrazy a tisky, ale také starými zbraněmi, nábytkem a textiliemi. Stvořil si na suchdolském zámečku jakýsi dvůr, kde rád přijímal mladé umělce, a ti jej velmi rádi navštěvovali, neboť Brandejsovo přátelství a přátelské prostředí na malém zámku vytvářelo příjemné podmínky k tvorbě.

Na Suchdol rádi přijížděli například malíři František Ženíšek, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Josef Tulka, Emanuel K. Liška, Antonín Chittussi, Albín Lhota, Jakub Schikaneder, Hanuš Schweiger, Václav Kavka, malíř koní a psů František Štraybel, sochaři J. V. Myslbek, Josef Mauder a Hugo Schüllinger, architekti Jan Zeyer a Antonín Wiehl, ze spisovatelů Julius Zeyer a Jaroslav Vrchlický, dále např. MUDr. Josef Thomayer nebo R. J. Kronbauer. O atmosféře při suchdolských setkáních nejlépe vyprávěl Mikoláš Aleš: „My všichni, kdo jsme znali Brandejsa, víme nejlíp, že to byl šlechetný zanícenec, jenž nás všechny, kdo jsme tam chodili, měl rád – byl doopravdy šťasten, když byl v naší společnosti, a choval se k nám tak roztomilým a srdečným způsobem, že jsme všichni k němu chodili a zajížděli jako k svému bratrskému příteli.". Mikoláš Aleš žil u Brandejsových od podzimu 1887. Původně čtrnáctidenní návštěva se protáhla na rok a půl trvající pobyt a právě v té době se zrodila myšlenka na vytvoření slovanských cyklů, z níž později vznikl cyklus „Vlast.“

V současné době sídlí v budovách statku Akademický Jezdecký klub, který se do nich nastěhoval v roce 1990.

K dispozici má klub hlavní stáj s veškerým zázemím pro koně i jezdce. Na každé straně je zde šest boxů, uprostřed rozdělených uličkou. Dole ve stáji se nachází i mycí box, pracovní místnost, sedlovna, šatna a sociální zařízení. Nahoře v patře je klubovna s kuchyňkou. K příslušenství patří ještě venkovní jízdárna, šest malých výběhů zčásti dřevěných, zčásti ohrazených elektrickým ohradníkem, stodoly a sýpka. Školní koně obývají také dvě menší stáje blízko té hlavní.

Památka je volně přístupná. Pohyb po areálu však může být omezen vzhledem k pravidlům Akademického jezdeckého klubu, který zde sídlí.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz