Zámek Stvolínky

Stvolínky, 471 02, Stvolínky, Tel.: +420 487 868 257, oustvolinky@iol.cz
Stvolínky/Památky - Stvolínky


Popis místa
Zámek ve Stvolínkách na Českolipsku vznikl přestavbou z původní gotické tvrze. Nynější vzhled pochází z 2. poloviny 18. století. Zámek je v současnosti využívaný pouze při občasných kulturních akcích pořádaných obcí. Běžně však není pro veřejnost přístupný.

Stvolínky, 471 02, Stvolínky
Telefon: +420 487 868 257
E-mail: oustvolinky@iol.cz
Web: http://www.obec-stvolinky.cz

Naplánovat trasu

Čtyřkřídlý barokní zámek s rokokovými prvky stojí v jihozápadní části stejnojmenné obce vedle kostela Všech svatých ze 14. století. Vznikl v 16. století přestavbou z gotické tvrze.

Zámek za dobu své existence vystřídal mnoho funkcí, ale převážně sloužil jako sídlo biskupů, kteří se velkou mírou podíleli na stavebních úpravách i dovybavení zámku, a kteří zde také na počátku 20. století zřídili rekreační letovisko pro litoměřické děti.

Od roku 1950 zde byly byty, skladiště, pobočka okresního archivu nebo depozitář muzea. Od roku 1999 je zámek ve správě obce, nedaří se pro něj však najít využití. V současnosti je tedy opuštěný a veřejnosti nepřístupný.

Nejpozději za Václava z Klučova byla na přelomu 14. století postavena na místě bývalého vladyckého dvorce tamní gotická tvrz, obehnaná 10 až 12 metrů širokým vodním příkopem. Koncem 30. let 15. století získal Stvolínky spolu s Ronovem, k němuž ves patřila, Vilém z Illbruka - za něj kraj prošel husitskými válkami, během kterých byla ves i se stvolínskou tvrzí vypálena Lužičany. V roce 1505 je v historických záznamech připomínána nová tvrz.

Ta byla v letech 1520 - 1538 manželkou Viléma II. Anežkou z Halfenštejna přestavěna na zámek v renesančním slohu. Ke gotické tvrzi bylo přistavěno nové křídlo a současně byla vystavěna i nová správní budova. Anežky dcera Anna, manželka Jindřicha Kurcpacha z Milíče a Trachenburku pak nechala v roce 1575 ještě přistavět západní část zámku. Později, v roce 1589 byla zbourána stará brána tvrze.

V roce 1608 se majitelem panství stal Adam Hrzán z Harasova, který na počátku 17. století úplně dokončil přestavbu tvrze na renesanční zámek s vnitřními nádvorními arkádami. V roce 1647 koupil Stvolínky za 53 tisíc zlatých kardinál Harrach pro nové biskupství v Litoměřicích. Maxmilián Rudolf Š lejnic pak spravoval panství jako litoměřický probošt. V letech 1655 až 1663 probíhala přestavba zdejšího třicetiletou válkou značně poškozeného renesančního objektu na raně barokní zámek. Jelikož byly Stvolínky letním sídlem litoměřických biskupů, byla zde vybudovaná také rozsáhlá barokní zahrada s fontánou. Za biskupa Vratislava z Mitrovic byl zámecký interiér také vybaven cenným mobiliářem.

V roce 1680 vypuklo na selské povstání, při němž zdejší poddaní přepadli zámek. Vojáci generála Haranta však lid donutili k poslušnosti. V letech 1722 - 33 za biskupa Vratislava z Mitrovic probíhaly úpravy zámku a v 2. polovině 18. století na něm proběhly rokokové adaptace na letní sídlo biskupů, pro ně byly později - v roce 1851 - provedeny i vnitřní úpravy. Na počátku 20. století zřídilo biskupství v zámku rekreační letovisko pro litoměřické děti.

V roce 1950 byl zámek přidělen státnímu statku a začal být využíván pro bydlení zaměstnanců i jako skladové prostory, později byl převeden do majetku obce. Roku 1970 proběhly jeho úpravy na okresní archiv a mělo zde depozitář i okresní muzeum. Po roce 1975 se prováděla náročná injektáž základů a restaurátorský průzkum. Příští rok však střechu poškodila vichřice. Od roku 1979 probíhala zdlouhavá rekonstrukce střechy dokončená až roku 1988. V roce 1999 převzala obec zámek do vlastní správy a nyní se hledá další využití zámku.

Zámek je v současnosti využívaný pouze při občasných kulturních akcích pořádaných obcí. Běžně však není pro veřejnost přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz