Zámek Stěžery

Lipová, 503 21, Stěžery
Stěžery/Památky - Stěžery


Popis místa
Zámek Stěžery je umístěn na rohu ulic Lipová a Zámecká v obci Stěžery. Zámek byl přestavěn z původní tvrze a sloužil jako kanceláře a byty. Po mnoha přestavbách, kterými zámek prošel, se již moc klasickému zámku nepodobá.

Lipová, 503 21, Stěžery
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek, původem ze 16. století, přestavěn roku 1802 rodem Harrachů. Dnes je v budově poštovní úřad a byty. Není přístupný veřejnosti.

Ves Stěžery je poprvé připomínána v r. 1229 jako majetek opatovického kláštera. Po jeho zničení za husitských válek ji získalo jako město Hradec Králové. V r. 1547 však byly Hradci Králové pro účast na stavovském odboji v letech 1546 – 1547 zkonfiskovány a od královské komory je koupil Jan z Pernštejna, který je o rok později prodal Zdeňkovi Zárubovi z Hustiřan. Od něho koupil Stěžery v r. 1551 Felix Pravětický z Pravětic, který zde vybudoval renezanční tvrz. Původní tvrz tvoří severní křídlo dnešního zámku.

Poslední majitel Stěžer z rodu Pravětických, Jiří, se zúčastnil stavovského povstání v letech 1618 – 1620, a proto mu byla část Stěžer s tvrzí a dvorem zkonfiskována. Od královské komory v r. 1625 zkonfiskovanou část koupila Anna Zuzana Karolina Slavatová z Chlumu a po r. 1633 přikoupila i druhou část Stěžer.

V r. 1650 zdědil Stěžery Ferdinand Bonaventura Harrach. K Přestavbě tvrze na zámek došlo až v letech 1802 – 1803 za Arnošta Kryštofa Harracha, který dal k tvrzi přistavět západní křídlo a obě křídla dostala mansardovou střechu. Od r. 1803 sloužil zámek jako kanceláře a úřednické byty. V r. 1844 zámek vyhořel, ale byl záhy opraven.

V druhé polovině 19. stol zde byla umístěna rolnická škola a od r. 1866 první Hospodářská škola v Čechách. Když tato škola dostala vlastní budovu, byl zámek opět změněn v byty úředníků. Zámek náleřel Harrachům až do r. 1944, kdy je koupila hradecká rodina Janotů.

V r. 1948 se stal zámek majetkem státu.

V současnosti sídlí v budově zámku pošta a zámek stále slouží i jako obytný prostor. Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz