Zámek Stárkov

549 36, Stárkov, Tel.: +420 605 926 479
Stárkov/Památky - Stárkov


Popis místa
Zámek Stárkov se nachází ve stejnojmenné obci na Náchodsku. Zámek je renesanční dvoupatrová budova a je v současné době v soukromém vlastnictví několika majitelů.

549 36, Stárkov
Telefon: +420 605 926 479
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Obdélný dvoupatrový renesanční zámek byl postaven Bernardem Žehušickým z Nestajova v 1. pol. 16. stol. V letech 1681 - 1691 byl svobodným pánem z Kaiserštejna ranně barokně přestavěn.

Další úpravy proběhly v 19. století. Roku 1959 byl upraven na domov důchodců a po roce 1989 byl navrácen potomkům původních majitelů.

První písemný doklad o Stárkovu pochází z roku 1321, kdy zde měl opevněné sídlo Bohuš ze Stárkova. Tehdejší tvrz stávala v místech vedle nynějšího kostela.

Původně renesanční zámek byl v obci postaven v první polovině 16. století, kdy Stárkov vlastnil Bernard Žehušický z Nestajova. K jeho rozšíření a první přestavbě došlo po roce 1625, kdy stárkovský statek vlastnil Hertvík Čertorejský z Čertorej. Jan František Keiserstein, vlastník Stárkova od roku 1673, započal roku 1681, na místě renesančního zámku, se stavbou nového, raně barokního zámku. K jeho dokončení došlo roku 1691 za Helfrieda Kaisersteina. Asi koncem 18. století, kdy panství patřilo Františku st. Kaisersteinovi, proběhly na zámku pozdně barokní úpravy.

Ve vlastnictví rodu Kaisersteinů byl stárkovský zámek až do první pozemkové reformy v roce 1927. Zámek byl tehdy prodán průmyslnické rodině Pejskarů z Police nad Metují. Roku 1927 proběhly na zámku stavební úpravy, které poněkud setřely historický ráz stavby a zejména pozměnily pozdně barokní úpravy vnější fasády. Poslední přestavba zámku proběhla v roce 1959, kdy byl upraven na domov důchodců. Značná přestavba interiérů zahladila stylové prvky výzdoby a změnila i jeho členění.

Po roce 1989 byl zámek navrácen potomkům původních majitelů. Ti jej však převzali až v roce 2001, kdy byl domov důchodců zrušen.

Celý areál pozůstává z vlastního zámku, zámeckého parku a dvou provozních budov, které vznikly přestavbou původních hospodářských objektů.

Zámek a přilehlý park je veřejnosti nepřístupný. Zámek je v soukromém vlastnictví.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz