Zámek Smiřice

Zámek, 503 03, Smiřice
Smiřice/Památky - Smiřice


Popis místa
Zámek Smiřice se nachází ve stejnojmenném městě v Královéhradeckém kraji. Zámek je čtyřkřídlá dvoupatrová budova, otevřená do nádvoří arkádami na čtyřhranných pilířích. Hlavní průčelí bylo rozčleněno mělkým středním rizalitem, vstupní portál byl ozdoben válečnými emblémy. Zámecký kostel, který byl postaven na půdorysu osmicípé Hvězdy, je významnou barokní architekturou.

Zámek, 503 03, Smiřice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámecká budova je téměř volně stojící, dvoupatrová, nepodsklepená. Západní průčelí je propojeno spojovacím křídlem s barokní kaplí, zbudovanou v 16. stol. Nádvoří zámku je obdélníkové. Po všech stranách nádvoří je vyzdvižena arkádová chodba.

V přízemí zámku je 17 místností, velká a malá kuchyně, v prvním patře se nachází 16 a ve druhém 17 místností.

Zámek byl dlouhodobě v majetku Státního statku, čemuž odpovídá jeho stav, i styl některých stavebních úprav, příčky v místnostech, použité materiály na podlahách a obložení stěn. Část objektu byla již v nedávné době zrekonstruována.

Původní vodní tvrz ze 14. století se na počátku 15. století stala majetkem Smiřických ze Smiřic. Od roku 1498 patřila tvrz Trčkům z Lípy, kteří ji ve 2. polovině 16. století nechali přestavět na renesanční zámek. V roce 1634 přišli Trčkové o majetek a panství v roce 1636 koupil Matyáš Gallas. V roce 1645 vyplenili zámek švédští vojáci.

Gallasové upravili zámek raně barokně. V roce 1685 koupili zámek Šternberkové, kteří nechali na sklonku 17. století postavit pravděpodobně podle plánů J. Santiniho zámecký kostel a také spojovací trakt mezi zámkem a svatyní s barokním vstupním portálem do zámeckého areálu.

V roce 1715 vyženil Smiřice Jan Leopold z Paaru, v roce 1780 je koupil císař Josef II., který potřeboval některé části panství k výstavbě Josefovské pevnosti. Smiřický zámek přestal sloužit jako panské sídlo. Nejprve zde byla umístěna nemocnice pro pacienty ze stavby pevnosti, později správa císařského panství a byty jejích úředníků, také zde bylo divadlo a hostinec.

V roce 1863 koupil smiřický zámek továrník Jan Liebig, který zámek opravil a zmodernizoval pro obytné účely. V roce 1881 ale zámek prodal zpět císařské správě. V roce 1918 se zámek stal majetkem státu.

Zámek vlastní soukromý majitel - pro veřejnost je nepřístupný. Přístupné jsou pouze exteriéry zámku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz