Zámek Roztoky u Prahy

Nádražní, 252 63, Roztoky u Prahy, Tel.: +420 233 029 034, muzeum@muzeum-roztoky.cz
Roztoky u Prahy/Památky - Roztoky u Prahy


Popis místa
Renesanční zámek v Roztokách u Prahy vznikl na přelomu 16. a 17. století přestavbou z původní tvrze. V 18. byly vybudovány arkády po celém obvodu nádvoří, tím získal zámek dnešní podobu. V r. 2002 byl zámek zasažen povodní, opravy probíhaly v letech 2011–2012. Areál roztockého zámku svědčí o bohaté historii a složitém stavením vývoji. Dnes v zámku sídlí Středočeské muzeum.

Nádražní, 252 63, Roztoky u Prahy
Telefon: +420 233 029 034
E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
Web: http://www.muzeum-roztoky.cz/o-zamek.php

Naplánovat trasu

V zámku sídlí Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Koncem 13. nebo počátkem 14. století vznikla na vltavském břehu tvrz. V kruhové hradbě stála hranolová věž, její základy jsou vyznačeny v dlažbě nádvoří. Na sklonku 14. století dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše, postavit noví palác s kaplí na místě starší hradby, který je sevřený dvěma věžemi.

Z kaple se dodnes dochoval pouze arkýř. Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové ze Lhoty přestavět tvrz na renesanční zámek, který byl upraven v 18. století do dnešní podoby. Po celém obvodu nádvoří byly dobudovány arkády, nad arkýř vztyčena vížka a vznikl dodnes zčásti zachovaný hospodářský dvůr společně se sladovnou, stodolou a stájemi v předzámčí. Od 19. století vyrůstal anglický park se vzácnými a cizokrajnými stromy.

V letech 1965-1974 byly do areálu přeneseny sochy ze 17.-19. století a v zámeckém parku byla osazena díla sochařky Hedviky Zaorálkové. Středověkou tvrz připomíná příkop, kladky a závaží původního svoditého (padacího) mostu u brány, v nádvoří kamenná ostění. Stavební úpravy areálu zámku pro potřeby muzea se realizovaly koncem 50. až do 70. let.

Generální rekonstrukce zámku, který byl zasažen povodní v létě roku 2002, proběhla v rozmezí let 2011 až 2012. Dne 20. června 2014 byl zámek s novými historickými expozicemi zpřístupněn veřejnosti.

Přehled o otevírací době a akcích naleznete na Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

Expozice 1 / Zámek - Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce

Expozice 2 / Zámek - Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní bytHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz