Zámek Rokytnice

751 04, Rokytnice, Tel.: +420 581 278 033, reditelka@domovrokytnice.cz
Rokytnice/Památky - Rokytnice


Popis místa
Zámek Rokytnice se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko Přerova v rovinaté krajině zvaná Haná. Zámek je trojkřídlá budova a je využíván jako Ústav sociální péče. Součástí zámku je rozlehlý anglický park s celou řadou cenných druhů dřevin a rybník.

V současné době je na zámku Rokytnice domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro seniory.

V roce 1591 byl vystavěn na místě bývalé tvrze ze 14. století, která vyhořela při velkém požáru vsi v roce 1582, Joachymem Haugvicem z Biskupic renesanční zámek. V roce 1667 získala zámek jezuitská kolej v Olomouci. Jezuité zámek ve 2. čtvrtině 18. století přestavěli v rozsáhlou barokní stavbu. Barokní přestavba byla provedena na renesančních základech, byl zachován renesanční koncept hlavního zámeckého objektu.

Všechna zámecká průčelí však byla řešena v tehdy aktuálním barokním stylu. Zámek byl ve vlastnictví jezuitů až do zrušení řádu v roce 1773. V letech 1773 - 1824 zámek vlastnil studijní fond. V roce 1824 byl zámek prodán prostřednictvím komise pro prodej státních statků Ludvíkovi z Lewenau. Roku 1834 byl zámek prodán jeho synem Janem Jiřímu Janovi ze Sinů. V roce 1835 koupil zámek Josef rytíř Eichhoff, víceprezident dvorní komory ve Vídni. Eichhoffové vlastnili zámek až do roku 1945.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován dle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. Eichhoffové byli jako němečtí občané odsunuti do Rakouska. V roce 1946 přebrala zámek s parkem, zahradou., domem zahradníka, dvěma skleníky a rybníkem do prozatímního správcovství Okresní charita v Přerově. V zámku byl zřízen Domov pro přestárlé a práce neschopné (označovaný také jako Zaopatřovací ústav české katolické charity Rokytnice).

V roce 1962 převzal Ústav sociální péče pro dospělé v Rokytnici u Přerova od Náboženské matice v Praze Československý stát - Okresní národní výbor, odbor sociálního zabezpečení v Přerově. V letech 1975 - 1991 byl jeho zřizovatelem Okresní ústav sociálních služeb v Přerově, po jeho zrušení přešla zřizovatelská funkce na Okresní úřad v Přerově a od roku 2003 je jeho zřizovatelem Olomoucký kraj.

Zámek je pro veřejnost nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz