Zámek Ratibořice

552 03, Česká Skalice, Tel.: +420 491 452 123, info@zamekratiborice.cz
Česká Skalice/Památky - Česká Skalice


Popis místa
Zámek Ratibořice, Staré bělidlo a Rudrův mlýn jsou místa dobře známá díky románu „Babička“ spisovatelky Boženy Němcové. Původní tvrz na tomto místě byla přestavěna nejprve na barokní letohrádek a později na zámek v empírovém slohu. V horním patře zámku jsou soustředěny zajímavé obrazové kolekce, grafiky a rovněž sklo, porcelán, nábytek a další předměty denní potřeby z 19. století. V přízemí se nacházejí později instalované salony.

552 03, Česká Skalice
Telefon: +420 491 452 123
E-mail: info@zamekratiborice.cz
Web: http://www.zamek-ratiborice.cz/

Naplánovat trasu

První písemná zmínka o panském sídle a vsi v Ratibořicích pochází z roku 1388. Jako majitel je zde uveden rytíř Vaněk ze Žampachu. V roce 1464 byly Ratibořice připojeny k rýzmburskému panství. Neobývaná tvrz v Ratibořicích začala chátrat a koncem 16. století zcela zanikla.

Roku 1582 koupil ratibořický i rumburský statek rod Smiřických ze Smiřic a oba připojil k rozsáhlému náchodskému panství. Po bitvě na Bílé Hoře získali náchodské panství Trčkové z Lípy. Poslední český majitel panství, Adam Erdman Trčka z Lípy, byl zavražděn spolu se svým švagrem Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634.

Později toto panství věnoval císař Ferdinand II. šlechtici italského původu Ottaviu Piccolominimu za věrné služby. Roku 1702 zahájil v Ratibořicích jejich tehdejší majitel Lorenzo Piccolomini stavbu nového barokního letohrádku italského typu.

V roce 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. Po jeho smrti zdědila Náchod a Ratibořice jeho nejstarší dcera Kateřina Frederika Vilemína Benigna, vévodkyně Zaháňská, princezna Kuronská, která je známá jako „paní kněžna“ z již zmíněného románu „Babička“.

Tato krásná a bohatá vévodkyně si Ratibořice zvolila za své stálé letní sídlo a v letech 1825−1826 nechala zámek přestavět v klasicistním a empírovém stylu. V okolí zámku byl také založen přírodně-krajinářský park, který se postupně rozšířil na celé údolí řeky Úpy. Dále zde byl vybudován lovecký pavilon a palmový skleník.

Vévodkyně na svém zámku hostila mnoho významných osobností, mezi něž patřil například rakouský kancléř kníže Klemens Metternich nebo ruský car Alexandr I. V roce 1813 dokonce propůjčila ratibořický zámek k tajným jednáním diplomatům Pruska, Ruska a Rakouska.

V roce 1839 vévodkyně zemřela a sídlo bylo prodáno. Do dnešní podoby nechal zámek upravit říšský kníže z rodu Schaumburg-Lippe Jiří Vilém. V držení tohoto rodu zůstal až do zestátnění v roce 1945.

Zámek je v současné době společně s ostatními objekty v Babiččině údolí ve správě Národního památkového ústavu.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne, svátky 10:00 - 15:00
Květen Út - Ne 10:00 - 16:00
Červen Út - Ne 10:00 - 16:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 10:00 - 15:00
Říjen So + Ne, svátky 10:00 - 15:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz