Zámek Poděbrady

Jiřího náměstí, 290 01, Poděbrady, Tel.: +420 325 612 640, muzeum@podebrady.cz
Poděbrady/Památky - Poděbrady


Popis místa
Jako vzácná historická památka a dominanta lázeňského města stojí na pravém břehu řeky Labe zámek Poděbrady. Vznikl přestavbou z původního přemyslovského hradu na místě, které bylo obýváno již od pravěku. Podle historických písemností se zde narodil jeden z nejslavnějších Čechů, pozdější český král Jiří z Poděbrad. Nyní zde sídlí Polabské muzeum – Památník krále Jiřího z Poděbrad.

Jiřího náměstí, 290 01, Poděbrady
Telefon: +420 325 612 640
E-mail: muzeum@podebrady.cz
Web: http://www.polabskemuzeum.cz

Naplánovat trasu

Historie města a zámku Poděbrady započala v malé osadě se strážní tvrzí, která chránila brod přes Labe na obchodní cestě z Prahy do Kladska. Český panovník Přemysl Otakar II. zde v roce 1108 nechal postavit královský vodní hrad, na němž, podobně jako později Václav II. a Jan Lucemburský, sám pobýval.

Roku 1345 přešel hrad jako léno pánům z Lichtemburka a Žleb a v roce 1351 se dostal sňatkem do majetku pánů z Kunštátu, kteří zde zůstali až do roku 1495. Během doby jejich panování se hrad pokusili dobýt vojska císaře Zikmunda a po něm byl poděbradský zámek dvakrát bezvýsledně obléhán husitskými vojsky.

Roku 1420 se zde narodil Jiří z Kunštátu, budoucí český král Jiří z Poděbrad, a zdejší panství roku 1427 zdědil. Později přešly Poděbrady do majetku královské komory, ve které zůstaly až do roku 1840. V 16. století proběhla přestavba hradu na renesanční zámek. Další velká přestavba zámku byla dokončena roku 1754 za Marie Terezie.

Poděbradské panství koupil v roce 1839 baron Jiří Sina, vídeňský bankéř, který zámek v roce 1848 propůjčil městu k umístění hejtmanství, okresního soudu a státních úřadů. Později patřila mezi vlastníky panství knížata Ypsilanti a Hohenloheové. V roce 1920 koupila zámek Akciová společnost uhličitých lázní a zřídel v Poděbradech.

Dnes zámek Poděbrady spravuje Univerzita Karlova v Praze a je zde i Polabské muzeum v Poděbradech a Památník krále Jiřího.

  Otvírací dny Čas
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 17:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz