Zámek Oslavany

Zámecká, 664 12, Oslavany, Tel.: +420 546 418 411, oslavany@mboxr.cz
Oslavany/Památky - Oslavany


Popis místa
Zámek v Oslavanech na Brněnsku byl původně prvním ženským klášterem cisterciáckého řádu na Moravě. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámecké sídlo. Dnes ho vlastní město Oslavany a je v něm k vidění expozice Historie hornictví a energetiky.

Zámecká, 664 12, Oslavany
Telefon: +420 546 418 411
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Web: http://www.oslavany-mesto.cz

Naplánovat trasu

Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s arkádovým nádvořím. Zachoval se původní klášterní gotický kostel, který sloužil jako zámecká kaple, nyní je využíván ke koncertům.

V zámku je expozice "Historie hornictví a energetiky". Veřejnosti je zámek otevřen zatím pouze několikrát do roka.

Tradiční je "Den otevřených dveří" l. května, Karmelská pouť 16. července nebo první neděli po 16. a "Oslavanské historické slavnosti" vždy druhý víkend v září.

Dalším lákadlem je návštěva zámeckého pivovaru či zámecké restaurace.

Zámek Oslavany, původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě "Vallis s. Mariae" (Údolí Mariino) byl založen v roce 1225 Heilwigou ze Znojma.

V roce 1228 vysvěcen byl olomouckým arcibiskupem za přítomnosti krále Přemysla Otakara I.a jeho rodiny.

V roce 1423 byl klášter údajně vypálen husity a dispoziční právo na něj dostal od krále Vladislava Jagelonského v roce 1471 Vilém z Perštejna.

Klášter se začal přestavovat na zámek po rozsáhlém požáru v roce 1517.

Dalšími správci, kteří dostali zámek do zástavy byli Kunové z Kunštátu a později Krajířové z Krajku. Po roce 1577 získává od císaře Rudolfa II. Zámek Kryštof z Althana a jeho nástupce Adolf z Althana provádí rozsáhlou renesanční přestavbu v letech 1580 - 1590.

V roce 1599 byl zámek v držení Wolfa Ditricha z Althana, kterému byl zabaven císařem Ferdinandem II. za účast ve stavovském povstání. Panství bylo jako konfiskát předáno do správy kardinála Františka z Ditrichštejna.

Roku 1621 získává zámek do majetku bratr Wolfa Ditricha katolík Michal Adam z Althana. Po něm byli vlastníky zámku postupně jeho synové Michal I. a Michal Jan II.

Roku 1654 se dostává sňatkem do vlastnictví rodu Mollartů. 1712 prodal Petr Arnošt z Mollartů zámek starobrněnskému klášteru. V roce 1783 byl Josefinskými reformami zabaven a panství připadlo císařské komoře. 1789 byl zámek prodán do dědičného vlastnictví Janu Nepomuku Schraffovi.

Posledními majiteli zámku byli Gomperzové. Bratři Max a Filip jej koupili v roce 1885 a v roce 1939 byl zámek zabrán německou armádou jako židovský majetek. Byl přeměněn na kasárna Wermachtu. Po roce 1945 byl zámek zabaven státem jako německý majetek a byl sídlem různých organizací, které jej využívaly jako skladovací prostory.

V roce 1993 přechází zdevastovaný zámek do majetku města a od roku 1996 je tento památkový objekt zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a probíhá jeho renovace.

Otevírací doba dle Hasičské historické muzeum Oslavany.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz