Zámek Oltyně

Oltyně, 391 61, Opařany, Tel.: +420 602 215 347, hana.hercikova@fhca.cz
Opařany/Památky - Opařany


Popis místa
Zámek Oltyně se nachází ve stejnojmenné obci přibližně 12 km západně od Tábora. Zámeček je registrován jako rodinný dům a není zapsán mezi historické památky. Kolem zámku je udržovaný anglický park, ve kterém se nachází vzácné vzrostlé dřeviny. Je zde také bývalá myslivna, která je přebudovaná na restauraci a někdejší sýpka přestavěná na konírnu a rybník.

Oltyně, 391 61, Opařany
Telefon: +420 602 215 347
E-mail: hana.hercikova@fhca.cz
Web: http://www.oltyne.cz

Naplánovat trasu

Zámek Oltyně je krásný novorenesanční zámek, ke kterému patří také 8 hektarů anglického parku a lesu s bujnou vegetací. Atmosféru zámeckého panství utvářejí mohutné stromy, některé jsou staré až 300 let. Původní obdélníková budova byla z části dřevěná, později bylo přistavěno pravé křídlo.

Interiér zámku dříve zdobily bohaté sbírky zbraní a brnění a také velká kolekce ptáků z celého světa, čítající na dva tisíce exemplářů.

Na přelomu 30. let 20. století byla na zámku anglická dívčí kolej, ve které se anglické dívky učily slovanským zvykům a stávaly se z nich opravdové dámy.

Od roku 2006 je zámeček v majetku manželů Herčíkových, kteří pokračovali v rekonstrukcích nejen zámku, ale i dalších objektů patřících k areálu.

V současné době čeká zámeček Oltyně s přilehlým nádherným parkem na nového majitele a je tudíž pro veřejnost nepřístupný.

Z dochovaných materiálů víme, že Oltyně patřila ve staré době k hradu Příběnice a první zmínka o ní je z roku 1378. V první polovině 16. století se už ale Oltyně uvádí v seznamu bechyňských nemovitostí. V roce 1551 ves koupil Jindřich Hozlauer z Hozlaua a jeho syn Kryštof zde nechal roku 1560 postavit tvrz.

V roce 1635 koupil oltyňský statek Jan Kryštof Neychyger z Oberneychynku a spojil ho se stádleckým majetkem. Poslední zmínka o tvrzi je z roku 1790. Oltyňský statek byl v roce 1859 opět oddělen od stádleckého majetku a stal se samostatným statkem.

Tehdejší majitel panství Josef Fellner z Feldeggu se stal stavitelem zdejšího novorenesančního zámku, který stojí dodnes uprostřed anglického parku. Původní budova obdélníkového tvaru byla z části dřevěná. Později k ní bylo přistavěno pravé křídlo.

V roce 2000 se po vyřízení restitučních záležitostí a převodu majetkového podílu od strýce Jana Křižíka z Massachusetts stal majitelem Oltyňského zámku prapravnuk elektrotechnika - vynálezce Františka Křižíka, Čechoameričan Jiří Bárta. Na podzim roku 2006 se manželé Bártovi rozhodli z velké části zrekonstruovaný zámek opustit.

Erb rodu Feldeggů

Duch vladyky Olta

Podle nejrozšířenější verze staré pověsti přišel vladyka Olt do zdejších hlubokých hvozdů spolu s družinou doprovázející krále Přemysla Otakara I., který sem zamířil na lov divoké zvěře. Králova družina se rozložila na kopci pod letitým javorem a vyslala průzkumníky, mezi kterými byl i vladyka Olt, různými směry, aby zjistili, kde se vyskytuje nejvíce zvěře.

Při průzkumu Olt narazil na starého jelena, začal ho pronásledovat a zanedlouho zjistil, že zabloudil. Marně troubil na roh smluvené znamení, odpovědí mu bylo pouze děsivé ticho. Olt ale nezoufal. Z mladých stromků a proutí si začal stavět přístřešek, ve kterém se rozhodl vyčkat, než ho jeho zachránci objeví.

Za několik dní se skutečně dočkal a onen srub se pak stal základem nové osady, které dal své jméno. Z ní časem vznikla Oltova ves, ze kterého se vyvinulo jméno Oltyně.

Vladyka Olt se v Oltyni čas od času zjevuje a bdí nad osudem a klidem obyvatel Oltyně.

V současné době je zámek Oltyně veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz