Zámek Nemyšl

Nemyšl, 391 43, Nemyšl
Nemyšl/Památky - Nemyšl


Popis místa
Zámek je ve slohu renesančním byla to původně tvrz. Zámek je obklopen anglickým parkem. Zámek byl přestavován v 17. století. V minulosti zde sídlil na zámku dětský domov, dnes je prázdný a veřejnosti nepřístupný.

Nemyšl, 391 43, Nemyšl
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek tvoří skupina tří samostatných objektů:

- vlastní starý zámek je patrová, čtyřkřídlá budova s malým čtvercovým nádvořím (s renesančními arkádami), jejíž jedno křídlo je obráceno průčelím do parku. V místě styku dvou křídel stojí nad portikem válcová věž. V nynější podobě bez slohových znaků, některé části mají ráz gotizující. Empírová předsíň v západním průčelí, zámecká kaple P. Marie.

- opodál zámku je barokní dvoukřídlé patrové stavení, s lichými arkádami na vnitřních stranách křídel, s empírovým portikem v průčelí (sloupový, s trojúhelníkovým štítem, v šíři bočního průčelí).

- v parku stojí třetí barokní budova obdélníkového půdorysu, s průběžnou římsou v průčelí, s portálem v jeho ose a trojúhelníkovým stítem nad jeho středem.

Zámecký park rekonstruován školou profesora A. Benše z VŠUP v Praze. Nevelká, volně řešená parková úprava. Za budovou a po její levé straně se rozkládá palouk, na který navazují porosty místy téměř lesního charakteru. Do nedávna oživovalo park několik rybníčků. Významnější dřeviny najdeme u zámku.

Na místě dnešního zámku stála původně gotická tvrz postavená asi ve 14. Století, prvním vlastníkem osady se připomíná k roku 1373 Litvín z Nemyšle. V průběhu staletí se tu vystřídala řada majitelů ( např. pánové z Radejšína nebo z Talmberka ).

Mikuláš Franchimont z Frankenfeldu, který Nemyšl získal v roce 1662, přistoupil k přestavbě tvrze na barokní zámek. V roce 1822 byl zámek Janem Václavem Kazimírem Deymem, jehož potomci zde sídlili do druhé světové války, upraven v empírovém duchu. V minulosti sídlil na zámku dětský domov, dnes je prázdný.

Nejzajímavější osobností nemyšlské větve rodu Deymů ze Střítěže byl bezesporu Jan Josef (1752–1804).

Do svých osmnácti let sloužil v rakouské armádě u jezdeckého kyrysnického pluku a patřil k nejveselejším a nejodvážnějším mužům tehdejší šlechtické mládeže. Jako šlechtic a důstojník holdoval soubojům a po jednom z nich, když se domníval, že jeho protivník je mrtev, uprchl ze země a uchýlil se do Holandska. Přijal občanské jméno Muller a pod ním se skrýval nejdříve zde a později pod Vesuvem v tehdejším neapolském království.

Zcela v rozporu s běžnou praxí podobně postižených šlechticů jen neparazitoval u svých urozených vrstevníků, ale pokusil se živit vlastním přičiněním. Objevil v sobě umělecké sklony a začal tvořit a vyrábět voskové plastiky a sošky a prodávat je na trhu i v soukromí. Neapolská královna Karolina si jeho výtvorů všimla a tak se jí zalíbily, že mu udělila licenci na výrobu sádrových odlitků antických soch.

Antický odkaz byl tehdy pod vlivem dlouholetých vykopávek v Pompejích a Herkulaneu ve velké módě a hrabě Deym alias Muller měl se svými odlitky rychlý a pronikavý úspěch. V r. 1796 přivezl svá díla do Vídně a ihned zaujal uměnímilovnou vysokou společnost habsburské metropole. Zakázky od bohatých zájemců jen pršely a s velkou objednávkou přispěchal i ředitel galerie ve vídeňském Belvederu.

Umělec Muller získal obdiv a přízeň nejvlivnějších lidí a neztratil je, ani když vyšlo najevo, že je vlastně dlouho pohřešovaným soubojovým rváčem a dobrodruhem Deymem ze Střítěže. Císař František mu mladický hřích odpustil, vzal jej na milost a z Jana Josefa Mullera se opět stal Jan Josef hrabě Deym. Získal postavení císařského komořího, oženil se s uherskou hraběnkou Josefinou Bruncvikovou z Korompy a stal se otcem nejvýznamnějšího člena svého rodu, hraběte Bedřicha Deyma ze Střítěže, výrazné osobnosti české společnosti 1. poloviny 19. století.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz