Zámek Nelahozeves

277 51, Nelahozeves, Tel.: +420 315 709 111, nelahozeves@lobkowicz.cz
Nelahozeves/Památky - Nelahozeves


Popis místa
Jeden z nejvýznamnějších českých renesančních objektů z 16. století se dnes pyšní cennou sbírkou obrazů a uměleckého řemesla. Nachází se severně od Prahy na levém břehu Vltavy, v obci Nelahozeves, rodišti Antonína Dvořáka. V interiérech je ponechán krásný nábytek, velké množství církevních předmětů, vzácné sklo, keramiku, porcelán, hudební nástroje a cennosti z drahých kovů. Všechny exponáty pocházejí z 12. až 20. století. Mezi další zajímavosti patří Beethovenův a Rytířský sál a největší soukromá knihovna v Čechách, ta bohužel není veřejnosti přístupná.

277 51, Nelahozeves
Telefon: +420 315 709 111
E-mail: nelahozeves@lobkowicz.cz
Web: http://www.zamek-nelahozeves.cz

Naplánovat trasu

Zámek Nelahozeves byl založen v roce 1553 rodem Gryspeků z Gryspachu. Od roku 1623 až do současnosti je v majetku Lobkoviců. Za třicetileté války byla stavba několikrát vyrabována nepřátelskými vojsky.

V šedesátých letech 19. století proběhla neorenesanční rekonstrukce zámku. Po změně režimu v roce 1948 byl zámek zkonfiskován, v roce 1993 byl však rodině Lobkoviců navrácen.

Zámecké interiéry jsou zajímavé především svou rozsáhlou knihovnou čítající na 65 000 svazků a sbírkou obrazů, mezi něž patří díla P. P. Rubense, P. Veroneseho a G. P. Panniniho. Dovršením expozice dokumentující život šlechtické rodiny v 19. století je portrétní galerie jednotlivých jejích členů.

V Nelahozevsi si lze kromě zámku prohlédnout také rodný dům Antonína Dvořáka.

Zámek Nelahozeves byl vystaven na žádost bavorského šlechtice Floriána Griesbecka z Griesbachu (1504-1588), který byl osobním tajemníkem a blízkým rádcem císaře Ferdinanda I. Dle plánu královského architekta Bonifáce Wohlmuta tak po více než 60 letech vzniklo šlechtické sídlo ve stylu italského castella. Původně mělo jít o dvoupodlažní budovu se čtyřmi křídly propojenými na nárožích bastiony ve tvaru lichoběžníku.

Když v roce 1588 Florián zemřel, zámek zdědil jeho syn Blažej, a stavba zámku tak mohla pokračovat až do roku 1614. V roce 1623 se rodina dostala do finančních potíží, a tak byla Floriánova vnučka Veronika donucena zadlužené panství prodat Polyxeně z Lobkowicz (1566-1642).

Během třicetileté války (1618-1648) se zámek stal terčem mnohých útoků. Po válce Polyxenin syn, Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz (1609-1677), nejvyšší kancléř Českého království, nechal provést rozsáhlé rekonstrukce a začal zámek využívat pro správu rozlehlého panství. Přestože se jedná o krásnou budovu se všemi přednostmi šlechtického sídla, Nelahozeves jako hlavní rodinné sídlo nesloužila. Tím byl Lobkowiczký palác ve Vídni a později zámek v Roudnici nad Labem.

Na konci 19. století Vilemína  (1863-1945), dcera Mořice, 9. knížete z Lobkowicz (1831-1903), na zámku založila pensionát pro svobodné a ovdovělé šlechtičny, jednalo se o řád sester boží lásky. Vilemína byla posledním členem rodu Lobkowiczů, který na zámku v Nelahozevsi žil. Místem jejího posledního odpočinku se stal místní hřbitov.

V roce 1948 byl zámek konfiskován komunistickou vládou. V 70. a 80. letech byly jeho prostory využívány Středočeskou galerií, byly zde vystaveny některé z obrazů Lobkowiczkých sbírek a moderní socialistické umění.

V roce 1993 byl v rámci restitučních řízení zámek rodině Lobkowiczů navrácen a bezprostředně nato zde byla otevřena dočasná expozice. V letech 1997-2007 byla veřejnosti zpřístupněna stálá expozice “Umění šesti století” představující nejvýznamnější díla Lobkowiczkých sbírek.

V roce 2007 byly některé z vystavovaných sbírkových předmětů převezeny do Prahy a staly se součástí nově vznikajícího rodinného muzea v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Na zámku Nelahozeves byla během následujícího roku představena nová expozice Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů detailně ilustrující životní styl vlivné šlechtické rodiny v Čechách 19. století.

  Otvírací dny Čas
Leden Ne 9:00 - 17:00
Únor Ne 9:00 - 17:00
Březen Ne 9:00 - 17:00
Duben Út - Ne 9:00 - 17:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 17:00
Listopad Ne 9:00 - 17:00
Prosinec Ne 9:00 - 17:00

Prohlídka zámku

Život šlechtice od dětských střevíčkůHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz