Zámek Nebílovy

Nebílovy, 332 04, Nebílovy, Tel.: +420 377 917 090, nebilovy@npu.cz
Nebílovy/Památky - Nebílovy


Popis místa
Nebílovský zámek je výjimečnou ukázkou tzv. vídeňské barokní architektury. Zámek se pyšní nádhernou interiérovou malbou, představující snovou subtropickou krajinu se zvířaty o celkové rozloze kolem 400 metrů čtverečních. Od 19. století zámek postupně chátral, v dnešní době je citlivě rekonstruován.

Nebílovy, 332 04, Nebílovy
Telefon: +420 377 917 090
E-mail: nebilovy@npu.cz
Web: http://www.zamek-nebilovy.cz

Naplánovat trasu

Zámek v Nebílovech jižně od Plzně představuje na území České republiky výjimečnou ukázku tzv. vídeňské barokní architektury. Půdorysem zámek připomíná zámky v Aschachu nebo Halbturmu či salzburský zámek Mirabell. Tato díla jsou spojována především s významným architektem Hildebrandtem.

Pod stavbou nebílovského zámku je však podepsán Jakub Auguston, jeden z nejvýznamnějších barokních architektů západních Čech, který nebílovský zámek realizoval údajně jako jednu ze svých prvních zakázek.

Naprosto výjimečné jsou malby v tanečním sálu od Antonína Tuvory, které vznikly na přelomu klasicismu a rokoka. Malba o rozloze 400 metrů čtverečních představuje snovou subtropickou krajinu se zvířaty a právem patří mezi unikátní díla.

Autorem současné podoby zámku byl bezpochyby vídeňský dvorský architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Stavbu v Nebílovech realizoval jako své první velké dílo plzeňský stavitel a pozdější nejvýznamnější představitel barokního stavění na plzeňsku Jakub Auguston. Nebílovský zámek je úzce spjat se jménem  Adama Jindřicha hraběte ze Steinau, císařského generála, maršála Benátské republiky, generála-polního maršála saského kurfiřta a polského krále, atd... Poté, co se po bouřlivých válečných létech rozhodl vítěz nad Turky od Nových Zámků  uchýlit do ústraní, zakoupil na doporučení svého přítele, hraběte Jana Josefa z Wrtby, v roce 1705 zdejší panství a i s rodinou se patrně přestěhoval na starý zámek. hodinová věž nebílovského zámkuMaršál se však novostavby barokní rezidence nedočkal. Umírá v 31.10.1712 a panství dědí jeho dcera, vzdělaná a uměnímilovná Marie Terezie, provdaná za Františka Václava z Wrtby, bratra výše zmíněného Nejvyššího purkrabí království Českého. Zámek je po té prodán hrabatům Černínům z Chudenic a před rokem 1720 stavebně dokončen.

Dvě podkovovitá křídla zámku bývala po obou stranách propojena arkádovými chodbami, nesoucími ploché terasy s balustrádou. V zadním objektu se nachází reprezentační místnosti - mj. velký taneční sál, stavebně upravovaný v 80. letech 18. století, a kaple sv. Antonína. V předním stavení s průjezdní hodinovou věží existoval menší sál s barokní nástropní malbou. nádvoří zámkuNa východě přiléhal k areálu hospodářský dvůr, na západě formální zahrada s velkou fontánou a třemi pavilony v ohradní zdi s nikami.

Po dokončení nebyl zámek z důvodu statických poruch prakticky až do roku 1785 obýván. Teprve za Vojtěcha Prokopa Václava hraběte Černína z Chudenic, Nejvyššího lovčí království Českého je zde provedena i v souvislosti se stavbou nedalekého lesního zámečku Kozlu zásadní rekonstrukce, upraven taneční sál, a celý objekt vymalován Antonínem Tuvorou. Malby se z větší části dochovaly dodnes a jsou předmětem postupného, náročného restaurování.

Od roku 1816, po Černínově smrti není už zámek v Nebílovech používán jako reprezentační rezidence, ale je novými majiteli, hrabaty z Valdsteina – Wartemberka určen k hospodářskému využívání.zámecké průčelí Během následujících 100 let se budovy zámku téměř rozpadly, hospodářský dvůr a spojovací arkádová křídla zanikly zcela. V roce 1919 byl celý areál v rámci pozemkové reformy přeměněn na zbytkový statek a později byl necitlivě rozparcelován a rozprodán. Od roku 1968 je v majetku státu a je zde prováděna postupná obnova.

Nebílovský zámek je představitelem typické vídeňské barokní architektury, v českých zemích ojedinělé. Svou výjimečnou půdorysnou dispozicí připomíná zámky v Aschachu, Halbturmu, vídeňskou rezidenci Belevedere, či salzburský Mirabell – prvořadá díla architekta J. L. von Hildebrandta. Řada architektonických prvků a dispozic je shodná i se zámkem v Pommersfelden v Horních Francích. Naprosto unikátní a ojedinělá je Tuvorova výmalba zejména tanečního sálu, zakotvená už ve formách klasicismu, ale pořád ještě rokokově hravá. Malba na ploše cca 400 m2 představuje fantaskní subtropickou krajinu se zvířaty, bujnou vegetací a antikizujícími architekturami. Její paralelu bychom našli v císařských apartmánech vídeňského Schönbrunu, či v zahradním pavilonu kláštera v Melku, kde Tuvora v 70. letech 18. století rovněž působil.

V současné době je pro návštěvníky objektu zpřístupněno přední zámecké křídlo, a tři pokoje v reprezentačním zadním křídle. Taneční sál byl otevřen v sezóně 2014.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne + Sv 10:00 - 16:00
Květen Út - Ne 10:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 10:00 - 17:00
Říjen So + Ne + Sv 10:00 - 16:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz