Zámek Nalžovice

Nalžovice, 262 93, Nalžovice, Tel.: +420 318 864 122, nalzovickyzamek@tiscali.cz
Nalžovice/Památky - Nalžovice


Popis místa
Barokní zámek Nalžovice byl postaven na místě starší tvrze ve druhé pol. 17. století. Posledními majiteli byl rod Schwarzenbergů, kterým byl zámek zabaven. Stát zde zřídil domov důchodců a od roku 1986 ústav sociální péče pro mentálně postižené dívky. Nyní slouží zámek jako domov pro osoby se zdravotním postižením poskytující pobytovou službu, sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení.

Nalžovice, 262 93, Nalžovice
Telefon: +420 318 864 122
E-mail: nalzovickyzamek@tiscali.cz
Web: http://nalzovicky-zamek.webnode.cz/historie-/

Naplánovat trasu

Dříve namísto zámku stávala tvrz ze 14. století, která byla přestavěna na jednopatrový zámek z druhé poloviny 18. století. Ten byl v 19. století nešetrně zrekonstruován.

Zámek je obklopen krásným areálem parku. V parku stojí původní barokní kaple Bolestné Panny Marie, která byla po požáru roku 1823 znovu postavena v letech 1855-1859.

V zámku působí ústav sociální péče, který nabízí základní služby, jako jsou ubytování, stravování či vzdělávací činnosti.

Mimo tyto služby ústav také nabízí deset dílen: keramickou, pohybovou, tkalcovskou, textilní, zahradní, chov drobného zvířectva, aranžerskou, dílnu výroby svíček, výtvarnou, dílnu počítačové gramotnosti.

Nalžovický zámek byl postaven ve druhé polovině 17. století Kryštofem Kopplem  z Adlesbergu  a následně dokončen Mikulášem Franchimontem z Frankenthalu jako nový barokní zámek. Jednalo se o mohutnou blokovou stavbu obdélníkového půdorysu s dvoupatrovou střední částí, mansardovou střechou a věžičkou. Postranní části byly jednopatrové.

Mikulášův syn Antonín Alexander k zámku přistavěl zámeckou kapli. Po jeho smrti roku 1709 zdědila panství sestra Josefína provdaná Koňasová z Vydří. Ta odkázala Nalžovice svému příbuznému Janu Václavovi Alsterlovi z Astfeldu. Za něj byly provedeny další úpravy zámku, pravděpodobně opět jako výraz důstojné reprezentace svého majitele povýšeného roku 1756 do stavu svobodných pánů.

Po jeho smrti roku 1799 prodala dcera Jindřiška Nalžovice Hruškovským z Hruškova, později se majitelé často střídali až roku 1948.

Za 2. světové války Nalžovický zámek sloužil jako sídlo nejvyššího soudu pro příslušníky SS a odsouzené stříleli právě u zdi zámeckého parku.

V roce 1948 zámek Schwarzenbergům zkonfiskoval stát a zřídil v něm domov důchodců. Od roku 1986 zde sídlí domov pro osoby se zdravotním postižením.

Po navrácení zámku Schwarzenbergům byl další osud budovy nejasný. Situaci vyřešilo až jeho odkoupení Krajským úřadem Středočeského kraje.

Nalžovický zámek slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Jakožto zámek není veřejnosti přístupný.

Nalžovický zámek je domov pro osoby se zdravotním postižením.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz