Státní zámek Náchod

Zámek, 547 01, Náchod, Tel.: +420 491 426 201, nachod@npu.cz
Náchod/Památky - Náchod


Popis místa
Tento původně gotický strážní hrad z poloviny 13. století, který chránil stezku mezi Čechy a Polskem, dostává v 16. století renesanční podobu. Zámek po roce 1945 přechází do majetku státu Československo. Od roku 1995 je součástí expozice zámku i medvědárium.

Zámek, 547 01, Náchod
Telefon: +420 491 426 201
E-mail: nachod@npu.cz
Web: http://www.zamek-nachod.cz

Naplánovat trasu

Gotický hrad původně měl jen jedno nádvoří. Jeho prostor byl v době panování Jana Lucemburského rozšířen o další nádvoří a došlo k propojení obranných prvků hradu s obrannými prvky města. Při renesanční přestavbě byl upraven starý obytný palác a nerovná plocha dvora byla rozdělena do dvou oddělených úrovní, které jsou spojeny díky schodišti. Smiřičtí nechali přistavět celé jedno křídlo s arkádami a gotickou věž hradu obohatili o ochoz.

Zámecká zahrada v té podobě, v jaké je dodnes, vznikla někdy kolem roku 1751 na popud tehdejšího majitele, generála Piccolominiho. Její základy jsou na místě, kde v dobách třicetileté války stál bastion. Celý architektonický styl zahrady kopíruje francouzské vzory, které byly v té době velice módní.

Od roku 1995 je součástí expozice zámku Náchod i medvědárium. V roce 2006 okresní soud definitivně zamítl žalobu o navrácení zámku a dalších nemovitostí zpět šlechtickému rodu Schaumburg-Lippe, který držel náchodský zámek do roku 1945, kdy o něj přišel na základě Benešových dekretů.

V druhé polovině 16. století rod Smiřických ze Smiřic získává město Náchod i s hradem a rekonstruuje jej v renesančním duchu tak, aby lépe reprezentoval jeho postavení u dvora. Smiřičtí patří v té době k jednomu z nejbohatších rodů v Českém království. První zmínky o jeho existenci spadají do období husitských válek. Uznáním krále Zikmunda Lucemburského rod získává ohromné množství majetku, včetně hradů Bezděz, Houska, Roudnice či Jestřebí.

Smiřičtí nechávají v podobném duchu přestavět i zámek v Jičíně, který jim také patřil. Podporují Bedřicha Falckého a angažují se i při pražské defenestraci. V období po bitvě na Bílé hoře tak přicházejí o svá panství včetně Náchoda a zámku, který nechali přestavět.

Náchod i se zámkem získávají Trčkové z Lípy, kteří jsou pokrevně spřízněni s Albrechtem z Valdštejna. Po jeho zavraždění v Chebu roku 1634 přechází na popud císaře Ferdinanda II. majetek do vlastnictví generála Ottavia Piccolominiho. Právě on v druhé polovině 17. století iniciuje přístavbu zámeckého křídla a kaple podle návrhů architekta Luraga.

Od roku 1783 náchodský zámek připadl rodu Desfoursů. Kolem roku 1800 jej vlastnila šlechtična Vilemína Zaháňská, která se stala předlohou pro postavu kněžny v díle Babička od Boženy Němcové. Šlechtična udržovala dlouhé roky intimní poměr s jedním z nejvlivnějších politiků Rakouské říše, knížetem Klemensem L. Metternichem. Po roce 1945 přechází zámek do majetku státu Československo.

Od roku 1995 je součástí expozice zámku Náchod i medvědárium. V roce 2006 okresní soud definitivně zamítl žalobu o navrácení zámku a dalších nemovitostí zpět šlechtickému rodu Schaumburg-Lippe, který držel náchodský zámek do roku 1945, kdy o něj přišel na základě Benešových dekretů.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 10:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen So + Ne 10:00 - 16:00

Bezbariérový přístup je pouze na třetí, čtvrté a páté nádvoří zámku, do zbývajících prostor areálu (I. a II. nádvoří, expoziční prostory, věž, vyhlídková terasa) se vstupuje po schodech.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz