Zámek Molitorov

Molitorov, 281 61, Kouřim
Kouřim/Památky - Kouřim


Popis místa
Molitorov vyrostl z budov bývalého dvora na konci 18. století. V roce 1838 vznikl dvoukřídlý pozdně barokní zámek. Dnes je zámek v zachovalém stavu, ale veřejnosti nepřístupný. Stavba molitorovského zámku patří k nejvýznamnějším architekturám počátku 20. století na Kolínsku spolu se stavbami od architekta Jana Kotěry v Ratboři, Josefa Gočára v Libodřicích nebo Oldřicha Lisky v Pečkách.

Molitorov, 281 61, Kouřim
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek tvoří dvoukřídlá jednopatrová budova, jejíž mansardová střecha krytá šindelem vrcholí věžičkou. V podlaze 1. patra se dochovaly stropní vazné trámy datované rokem 1787.

Z Jurkovičovy přestavby se dochoval jeden strop, vyřezávané trámy, různě zdobené lišty, obložení stropů, dveří a oken a dřevěné schodiště.

Okolo zámku se rozkládá park o rozloze 1 ha, ve kterém roste mimo jiné velmi vzácný smrk sloupovitý.

Interiéry zámku byly upraveny a vyzdobeny v geometrizujícím stylu, inspirovaném českým a moravským lidovým uměním.

Exteriéry byly změněny na nádvorní straně obou křídel vybudováním nového balkónu a přístavbou zasklené verandy na severní straně hlavního východního křídla. Dále byly upraveny střechy budov a pořízeny byly také nové fasády.

Dvůr Molitorov se připomíná poprvé v roce 1654 jako majetek Jiřího Molitora z Mühlfeldu. Při dvoře vznikla zřejmě i obytná budova, která se ovšem v písemných pramenech nepřipomíná. Od kouřimského měšťana Karla Perwolfa získal molitorovský dvůr v roce 1789 hrabě František Karel Cavriani. Ten v 90. letech 18. století dal přestavět původní obytnou budovu na pozdně barokní dvoukřídlý zámek.

V roce 1838 Rafael Veselý koupil molitorovský statek i se zámkem od města Kolína. Vnuk Veselého Jaroslav Veselý, který převzal Molitorov v roce 1907, dal v letech 1908–1909 přestavět zámek podle plánů architekta Dušana Jurkoviče. Při přestavbě byly především upraveny interiéry a vyzdobeny v duchu českého a moravského lidového umění.

V exteriéru byla vybudováním nového balkónu změněna nádvorní strana obou křídel a přistavěním zasklené verandy severní strana hlavního východního křidla. Byly provedeny menší úpravy zastřešení budovy. Zámek dostal také nové fasády. V sousedství zámku byly za Jaroslava Veselého vybudovány rozsáhlé školky, okrasné zahrady a konzervárna.

Rodině Veselých náležel zámek až do roku 1948, kdy přešel znárodněním do majetku státu. Bylo v něm umístěno zemědělské učiliště. Pro toto nové využití, které navázalo na zahradnickou a sadařskou tradici Molitorova, byly provedeny menší úpravy interiérů zámku.

Po vystřídání několika majitelů ho v roce 2004 koupila Radka Cosmi, která ještě v témže roce zahájila generální rekonstrukci. Po skončení rekonstrukce bude zámek sloužit jako obytný dům, stylový penzion a vzniknout zde má i muzeum Dušana Sama Jurkoviče.

Zámek je v soukromém vlastnictví a není veřejně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz