Státní zámek Mníšek pod Brdy

Náměstí F. X. Svobody, 252 10, Mníšek pod Brdy, Tel.: +420 318 590 261, digrinova.jana@npu.cz
Mníšek pod Brdy/Památky - Mníšek pod Brdy


Popis místa
V Mníšku pod Brdy ve Středočeském kraji stál původně středověký hrad, v průběhu 16. století jej páni z Mitrovic, jeho tehdejší majitelé, postupně přeměnili na renesanční zámek. Dnes je těsně po rozsáhlé rekonstrukci a návštěvníkům se snaží přiblížit život šlechty v době první republiky.

Náměstí F. X. Svobody, 252 10, Mníšek pod Brdy
Telefon: +420 318 590 261
E-mail: digrinova.jana@npu.cz
Web: http://www.zamek-mnisek.cz/

Naplánovat trasu

Dřívější hrad poprvé připomíná zákoník Karla IV. „Majestas Carolina“ z roku 1348, podle archeologů zde však stavba stála již od konce 13. století. Páni z Mitrovic, kterým panství náleželo od konce 15. století, pevnost začali přeměňovat na renesanční sídlo.

Jakmile se však zámek zaskvěl v novém, přitáhli v roce 1639 Švédi a čerstvě opravené sídlo vyplenili. Přibližně o patnáct let později poničenou budovu koupil pan Servác Engel z Engelsflussu a nechal zámek opravit. K dalším změnám docházelo po téměř celé 18. století a objekt se pomalu měnil v klasicistním duchu. Mezi lety 1910–1911 pak zámek prošel dalšími rozsáhlými úpravami. Od roku 2004 může mníšecký zámek navštívit široká veřejnost.

Zámek má tři nárožní polygonální věže různých rozměrů. Ve střední jsou umístěny věžní hodiny zajímavé tím, že hodinář vyvedl jednu hřídel i do stropu místnosti pod strojem, kde je menší ciferník ukazující stejný čas jako hodiny na věži. V severovýchodní nejmenší věži bývala kaple sv. Servácia se Škrétovým obrazem světce. Obraz malovaný na měděné desce je nyní umístěn v kostele sv. Václava.

A proč má mníšecký zámek jen tři věže? Pověst praví, že v dávných dobách, kdy měl zámek ještě všechny čtyři věže, přihnala se jednou vichřice tak strašná, že si vyšel na vycházku i sám kníže pekel. Jak se tak proháněl krajinou, ocitl se nad mníšeckým zámkem. Popadl jednu z věží a letěl dál, když v tom pod ním na příbramské Svaté hoře zvonili klekání, pekelník se lekl a věž upustil. Ta dopadla přímo nad studánku s léčivou vodou, kde stojí dodnes. Historicky pravděpodobnějším vysvětlením, proč má zámek jen tři věže, byl fakt, že Engel si jakožto příslušník nižší šlechty nemohl dovolit porušit dobové konvence a postavit zámek se čtyřmi věžemi.

Za  první  písemnou  zmínku o hradu Mníšku pod Brdy  lze  považovat až zápis  v  zákoníku Karla IV. „Majestas Carolina“ z roku 1348. Archeologické nálezy z nádvoří zámku však ukázaly, že na tomto místě stávala stavba již koncem 13. nebo začátkem 14. století. Nejspíše šlo o malý hrádek obklopený hradbou a příkopem, který ho odděloval od města.

Zámek v 1. pol. 18. stol.V roce 1487 na více než 150 let získal Mníšek významný rod pánů z Mitrovic. Tento rod spravoval sídlo s dvorem po celé 16. století, kdy zde nepochybně probíhaly značně rozsáhlé stavební práce. Nejstarší zobrazení zámku pochází z roku 1622 a přes veškerou schematičnost patrně zachycuje reálnou podobu sídla při pohledu od jihu. V roce 1639 švédská vojska generála Banéra zámek vyplenila a se dvorem vypálila.

 

Dalším zásadním letopočtem je rok 1655, kdy panství od Mitroviců kupuje nobilitovaný pražský měšťan, původně koželuh pocházející z Flander, Servác Engel z Engelsflussu, který v letech 1656-1672 nechal zámek opravit. Tím byla zakončena etapa, která objektu dodnes přes četné i podstatné mladší úpravy vtiskla zásadní podobu i výtvarný charakter.

Ve druhé polovině 18. století za Unwerthů došlo k řadě stavebních úprav. Po smrti Ignáce Umwertha přešel majetek na Pachty z Rájova. Pro rodinné spory byl ale spravován úředníky desek  zemských  až do  roku  1838.  V roce 1848 zámek poznamenal požár. V roce 1909 po smrti hraběte Schirndinga majetek získal jeho příbuzný, Theodorich, svobodný pán Kast z Ebelsbergu, jenž přistoupil k zásadní obnově zámku podle projektu z roku 1910-1911, který vypracovala přední pražská kancelář vedená Matějem Blechou.

V roce 1945 byl zámek vypleněn a následně došlo k jeho konfiskaci. Poté se objekt dostal do správy ministerstva vnitra (1946), které zde ukládalo často významné a politicky citlivé archivní fondy.

V roce 2000 byl objekt vyklizen a postoupen Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti středních Čech v Praze, který zde přikročil k rozsáhlé obnově. Obnova zámku v Mníšku pod Brdy se započala v prosinci roku 2000. Jde o jedinečný projekt, který se snaží zachytit stav zámku na počátku 20. let 20. století. V prvním patře zámku je prohlídková trasa, která seznamuje návštěvníky se stylem života a bydlením drobné šlechty v období mezi světovými válkami. Severní křídlo pak poskytuje prostory pro společenské akce.

Pravidelně konané akce na Státním zámku Mníšek pod Brdy:

Prvorepublikové prohlídky s vnučkou paní hraběnky na zámku v Mníšku pod Brdy – přenesete se časem do roku 1926. Vnučka hraběnky Terezie Kastové vás provede bytem své babičky a dozvíte se to, co na klasických prohlídkách neuslyšíte.

Pohádková prohlídka s princeznou Aničkou na zámku v Mníšku pod Brdy

Bitva o Mníšek – historický den plný šermu a divadla na zámku v Mníšku pod Brdy, zakončený velmi volným zpracováním dobytí zámku Mníšek Švédy během třicetileté války.

  Otvírací dny Čas
Leden So + Ne 11:10 - 15:50
Únor So + Ne 11:10 - 15:50
Březen Út - Pá 11:10 - 14:10
  So + Ne 10:00 - 15:50
Duben Út - Pá 11:10 - 15:50
  So + Ne 10:00 - 15:50
Květen Út - Ne 10:00 - 15:50
Červen Út - Ne 10:00 - 15:50
Červenec Út - Ne 10:00 - 15:50
Srpen Út - Ne 10:00 - 15:50
Září Út - Pá 10:40 - 15:50
  So + Ne + Sv 10:00 - 15:50
Říjen Út - Pá 10:40 - 14:40
  So + Ne + Sv 10:00 - 15:50
Listopad Út - Pá 11:10 - 14:10
  So + Ne 10:40 - 15:50
Prosinec Út - Pá 11:10 - 14:10
  So + Ne 10:40 - 15:50


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz