Zámek Lochkov

Za Ovčínem, 154 00, Praha 5, Tel.: +420 257 911 126, skolka-lochkov@volny.cz
Praha 5/Památky - Praha 5


Popis místa
Ačkoliv je historie panství a vesnice v pražském Lochkově doložena z konce 14. století, zámek zde vznikl až přestavbou panského domu v 19. století. Byl opatřen průčelním balkónem, věžičkou a vlastní kaplí. Budova je v dnešní době po rekonstrukci a svou původní podobu připomíná pouze vzdáleně. Vlastní ji Městská část Praha 16 a sídlí zde mateřská škola. Zámek není veřejnosti přístupný.

Za Ovčínem, 154 00, Praha 5
Telefon: +420 257 911 126
E-mail: skolka-lochkov@volny.cz
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek není veřejnosti přístupný, nachází se v něm mateřská školka. Exteriéry jsou volně přístupné.

Lochkov se poprvé uvádí roku 1399, kdy se zde připomíná sídlo, asi zemanský dvůr. V roce 1435 se uvádí Bořivoj z Lochkova, jedním z dalších vlastníků této vsi byla zemanka Kateřina z Nyněchova.

Po roce 1620 seděl na Lochkově Václav Michna z Vacínova, od něhož jej koupil roku 1637 Rafael Miškovský ze Sebuzína a jeho dcera Lidmila Eusebia, provdaná za rytíře Pachtu, postoupila Lochkov roku 1654 za 6000 zlatých klášteru zbraslavskému.

Klášter držel Lochkov do roku 1686, kdy jej prodal manželům z Wendlingenu. Dcera Marie Julie prodala v roce 1727 Lochkov Josefu Scherzerovi z Kleinmühlu, od jehož bratra jej koupil 1782 Filip Grenett. V letech 1794 až 1797 drží Lochkov praští měšťané Jan a Matěj Novákovi, potom od roku 1797 Ferdinand Delorme.

V roce 1804 následoval ve vlastnictví Alois Arioli a po něm rodina Brzorádů. V 19. století byl panský dům č. p. 1 ve dvoře přestavěn na zámeček. Budova obdélníkového půdorysu s věžičkou, balkonem v průčelí a s krátkým křídlem měla také vlastní kapli zasvěcenou sv. Anně.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz