Zámek Libkova Voda

394 62, Libkova Voda, Tel.: +420 702 002 460, libkovavoda@seznam.cz
Libkova Voda/Památky - Libkova Voda


Popis místa
Zámek je novodobá klasicistní budova, jednopatrová, postavená na místě bývalé tvrze. Nevyniká architektonickou krásou, ale poutník se u ní rád zastaví pro vzpomínky na Bedřicha Smetanu, který navštěvoval rodinu tehdejšího majitele velkostatku Leopolda Srnku.

Majitelem zámku byla společnost Bohemen Vastgoed s.r.o.. V letech 2007-2008 prošel objekt kompletní rekonstrukcí. V roce 2013 se firma pokusila v obci vybudovat bioplynovou stanici, ale narazila na odpor místních obyvatel.

Od dubna 2014 byl zámek nabízen k prodeji. Jelikož se však neprodal, byl na konci října umístěn do dražby.

První písemná zmínka o vsi Libkova Voda je již z roku 1352. Klasicistní zámek byl údajně postaven na místě starší tvrze. Tato domněnka však nemá podporu v literatuře, žádný ze starších zdrojů tvrz ani zámek neuvádějí. Je tedy pravděpodobné, že se jedná o klasicistní novostavbu. Doposud není bezpečně doloženo, kdo dal zámek zbudovat. Je nepravděpodobné, že by to byli Leskovci z Leskova, kteří sídlili v Horní Cerekvi a obec vlastnili na přelomu 16. a 17. století.

Poté obec patřila několika církevním hodnostářům, u kterých rovněž není pravděpodobné, že by si zde stavěli rezidenci. Jako nejpravděpodobnější stavebník se jeví Maxmilián Regal či jeho dcery, kteří drželi panství od prvé čtvrtiny 18. století až do roku 1802. Jejich „autorství“ nasvědčuje i sloh, ve kterém je zámek postaven.

V roce 1841 (ve svých 17 letech) na zámku pobýval u rodiny tehdejšího majitele Leopolda Srnky budoucí skladatel Bedřich Smetana. Roku 1851 koupil zámek rytíř a svobodný pán Karel Komers von Lindenbach.

Od roku 1902 jej vlastnil, spolu s dalšími součástmi statku, Franz Humal, krejčí rodiny Komersů ve Vídni. Poté zámek poměrně často střídal majitele. Roku 1936 jej kupuje Eduard Slavík, kterému byl roku 1949 zestátněn.

Zámek je v soukromém vlastnictví. Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz