Státní zámek Lednice

Zámek, 691 44, Lednice, Tel.: +420 519 340 128, lednice@npu.cz
Lednice/Památky - Lednice


Popis místa
Lednický zámek je výjimečnou památkou s nadnárodním přesahem. Od 90. let 20. století je zámek součástí kulturního dědictví fondu UNESCO a patří k národním kulturním památkám. Dnešní podoba lednického zámku vychází z přestaveb mezi léty 1846−1858. Zámek tehdy sloužil jako místo setkávání evropské šlechty. Prohlídka zámku nabízí reprezentační sály, knížecí apartmány i výstavu strašidel. Za návštěvu stojí jistě i nádherná francouzská zahrada.

Zámek, 691 44, Lednice
Telefon: +420 519 340 128
E-mail: lednice@npu.cz
Web: http://www.zamek-lednice.com

Naplánovat trasu

Lednicko-valtický areál patří ke skvostům architektury nejen v Čechách, ale i v celém středoevropském regionu. Nepřekvapí tedy, že je na seznamu nejvzácnějších architektonických památek UNESCO. Zámek je výjimečnou ukázkou novogotické architektury. V rámci prohlídky tu na vás čeká celá plejáda historických a uměleckých předmětů, mobiliář a mnoho dalšího.

Prohlídky jsou rozděleny na celkem čtyři základní okruhy. V nich postupně projdete společenskými sály, obytnými místnostmi Lichtenštejnů nebo nahlédnete do oranžerie, kde jsou k vidění tropické rostliny. Za chvíli vašeho času bude jistě stát i prohlídka přilehlého parku, kterou si můžete dopřát jak pěšky, tak v lodičkách. Zcela určitě při tom nevynechejte stavby, které jsou po zámeckém parku roztroušeny, a dotvářejí tak pohádkovou atmosféru celého místa.

Naproti zámku, v koutu velkého okruhu areálu hlavní zahrady, se nachází minaret. Jedná se o stavbu z konce 18. století. Její výška kolem 40 metrů z ní dělá vyhlídkovou atrakci. Minaret se snaží být věrnou kopií tzv. maurské architektury. V prvním patře této stavby vznikly prostory, které sloužily jako depozitář pro sbírku orientálních předmětů z cest Lichtenštejnů po celém světě. Stavbu minaretu nechal zahájit Alois I. z Lichtenštejna podle návrhu architekta Josefa Hardmutha, který stál u zrodu klasické tužky a našeho největšího výrobce psacích potřeb společnosti KOH-I-NOOR.

Jen o pár kilometrů dál se nachází Janův hrad, který je vrcholnou ukázkou romantického pojetí architektury. Tato napodobenina středověkého hradu sloužila Lichtenštejnům jako místo pro pořádání společenských událostí, honů nebo odpočinku. Architektem této stavby byl rovněž Josef Hardmuth. Bohužel se do dnešních dnů z mobiliáře Janova hradu dochovalo jen velice málo.

Kromě minaretu a zříceniny lze v místním areálu objevit například i obelisk, romantický akvadukt, vodní kanály s loďkami, oranžerii, Appolonův chrám nebo chrám Tří Grácií a mnohé další.

Pokud budete pátrat po tom, jak vznikl název Lednice, zjistíte, že za pojmenováním stojí místní klimatické podmínky. Většina zámeckého parku se totiž nachází v proláklině podél řeky Dyje. Díky vlhkosti a profilu terénu jsou zde teploty o něco nižší a na jaře se zde tak drží déle sníh.

Osídlení kolem nádrží Nové Mlýny a v okolí Pálavy patří k nejstarším na našem území. Tato oblast byla osídlena již v době kamenné. Na místě dnešního areálu existovala v 13. století nejspíše tvrz, patřící místním vladykům. Strategicky postavená pevnůstka měla hlídat přechod přes Dyji, a tím i spojení severu a jihu. Kolem roku 1244 král Václav I. předává tuto tvrz do správy a majetku rodu Sirotků. O zhruba 80 let později se Sirotkové dohodli s Lichtenštejny a tvrz i pozemky jim přenechali.

Díky sňatkům s rodem Černohorských z Boskovic Lichtenštejnové postupně získávají pozemky a stávají se významným moravským rodem. Zlomovým okamžikem byla pro Lichtenštejny bitva na Bílé hoře. V ní se přidali na stranu Habsburků, a díky tomu mohli posléze rozšířit své majetky i o ty, které byly v rámci rekatolizace zabaveny jiným šlechtickým rodům. Příslušníci rodu v této době zaujímají vysoké posty v císařské správě a u dvora.

Díky své obratné politice se stávají vůbec nejbohatším rodem na celé Moravě. Areál v Lednici se stává jejich sídlem, které si nechávají velkolepě vybudovat tak, aby odpovídalo jejich společenskému postavení.

Pravděpodobně největší měrou se do současné podoby dnešního areálu a zámku zapsal Karel Eusebius z Lichtenštejna. Za jeho vlády na lednickém panství vzniká soubor hospodářských budov. Na podobě interiérů zámku pracuje Bernard Bianchi, který patří mezi nejslavnější štukatéry své doby, a podle návrhů Petra Materny vznikají v areálu nové kašny. Postaven je i základ oranžerie či zámecká jízdárna, kterou projektoval Jan Bernard Fischer z Erlachu.

Dnešní podobu ve stylu anglické tudorské neogotiky vtiskli areálu v 19. století architekti Jiří Wingelmüller a Jiří Kornhäusel. Za podobou zámeckého parku stojí architekt Fanti a botanik van der Schott, kteří na něm pracovali na počátku 19. století.

Rod Lichtenštejnů zámek vlastní až do roku 1945, poté se Lednice stává majetkem státu.

Významní vlastníci lednického zámku:

Rod pánů z Lednice (první polovina 13. století)

Rod pánů Sirotků (druhá polovina 13. století)

Rod Lichtenštejnů (1322–1945)

od roku 1945 v majetku československého státu

od roku 1993 v majetku České republiky

Historické události, které se vážou k historii zámku Lednice:

Asi 28 tisíc let před naším letopočtem – Lidé osidlují krajinu kolem Pálavy.

Kolem 1220 – Na panství Lednice vládnou vladykové Adamar a Lipert z Lednice.

První polovina 13. století – Ves Lednice přechází do majetku rodu Sirotků

1322 – Panství Lednice získávají Lichtenštejnové.

16. století – Na místě původní tvrze vzniká renesanční palác.

17. století – Na místě renesanční stavby vzniká barokní zámeček.

18.–19. století – Vzniká rozsáhlý park a dochází k bohatým krajinářským úpravám.

Konec 19. století – Probíhají přestavby lednického zámku v novogotickém stylu a rodí se jeho dnešní podoba.
 

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 16:00
Říjen So + Ne 9:00 - 16:00

I. prohlídková trasa (cca 50 minut) - reprezentační sály v přízemí zámku - sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů...

II. prohlídková trasa (cca 50 minut) - knížecí apartmány v prvním patře zámku - sloužily jako soukromé pokoje knížecí rodiny do roku 1945.

III. prohlídková trasa (cca 50 minut) - dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku

IV. prohlídková trasa (cca 20 minut) - Grotta - umělá barokní krápníková jeskyně s výstavou strašidel.

Skleník (individuální prohlídka) - byl při zámku vybudován v letech 1843-45 podle projektu Jiřího Wingelmüllera.

Minaret (individuální prohlídka) - zvaný též Turecká věž byl zbudován podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století.

Janohrad - (cca 30 minut) romantická umělá zřícenina postavená v letech 1801 až 1808 podle plánů Josefa Hardtmutha.

Apollonův chrám (individuální prohlídka) - romantický zámeček z roku 1817 je dílem architekta Josefa Kornhäusela. Dnes slouží jako vyhlídková terasa.

Průvodce zámeckým parkem (dle výběru  50 minut, nebo 120 minut)- prohlídka probíhá s odborníkem - zahradním architektem, který Vás seznámí s vývojem parku, a na grafických listech Vám přiblíží, jak park vypadal v historii. Průvodce Vás upozorní na významné rostliny na trase prohlídky, ukáže významné pohledy a představí probíhající obnovu parku.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz