Zámek Lázeň sv. WolfgangaPopis místa
Zámek Lázeň sv. Wolfganga se nachází nedaleko města Klatovy. Malý empírový zámek byl postaven na konci 18. století Janem Rudolfem Černínem na svahu vrchu Žďár. Ve 20. letech 19. století byla rozšířena zahrada a také založen anglický krajinářský park. V prosinci 2009 byl zámecký areál vrácen zpět rodině Czerninů a postupně zde probíhají práce na zajištění budov i obnově parku.

339 01, Chudenice
Telefon: Nevyplněno
E-mail:
Web: http://www.zameklazen.cz

Naplánovat trasu

Od pradávna byl Vrch Žďár kultovním místem starých Keltů, Slovanů a později místem křesťanů.

Už dávní obyvatelé Chudenicka uctívali prameny pod tímto vrchem, protože byly považovány za posvátné a léčivé.

Hrabě Czernina z Chudenic  objednal projekt kapličky roku 1728 u významného českého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky, který byl také autorem plánů nového kostela sv. Wolfganga na vrchu Žďár. Toto místo se stalo velmi oblíbené a poutníci ke kapli chodili i mimo poutí od kostela sv. Wolfganga po schodech, které jsou patrné do dnes.

Roku 1783 se setkáváme v písemných pramenech s lázněmi, jako s pronajímanými panskými lázněmi. Roku 1786 se poprvé setkáváme s názvem „Badhaus“ (lázeňský dům). Nejspíše zde tehdy stála jen dřevěná budova.

Pro velký zájem lázeňských hostů proudících do Chudenic byla za Jana Rudolfa hraběte Czernina z Chudenic v letech 1792-1794 postavena nová, zděná lázeňská budova, která pohltila původní kapli. V areálu byla postavena budova koníren. Existence zahrady je poprvé potvrzena v popisu areálu lázní z roku 1799.

V letech 1821-1824 probíhala přestavba lázeňského domu na letní sídlo hraběcí rodiny. Byl také postaven nový lázeňský hostinec na západním okraji areálu, kde nad lesním parkovištěm stojí až dodnes.

V letech 1823 – 1826 byla rozšířena zahrada a založen anglický krajinářský park. jehož autorem je zahradník Jan Kristián Thumstängler. Za účelem pěstování sazenic pro dosadby parku byla asi kilometr od Lázně založena školka, později přeměněná na arboretum, dnes je známé jako Americká zahrada.

Nový zámeček byl velmi oblíben nejen hraběcí rodinou, ale příjíždělo sem stále více lázeňských hostů i známých osobností. Proto starý a stále energický Eugen I. Czernin, přikročil k další přestavbě zámku. Stavební práce byly ukončeny nejpozději v roce 1870 a daly zámku již téměř dnešní vzhled.

Poslední úpravy zámku, zaměřené zejména na zimní zahradu, kuchyni a drobné detaily fasád a interierů, provedla v roce 1906 firma architekta Maxe Loose von Lozinfeldt z Teplic. V roce 1909 byla ještě upravena budova hostince a tím byl stavební vývoj zámeckého areálu Lázně sv. Wolfganga ukončen.

V roce 1945 byl na základě vykonstruovaných událostí czerninský majetek zabaven státem. V roce 1950 získaly areál Plzeňské pivovary a vlastnily jej až do prosince 2009. Za tu dobu zámek přivedly prakticky ke zkáze. Park zarostl, krásné okrasné i užitné zahrady byly postupně zničeny, budovy se počaly rozpadat.

V prosinci 2009 byl zámecký areál vrácen zpět rodině Czerninů. Současný majitel Karel-Eugen hrabě Czernin z Chudenic navázal na více než osmi set letou tradici Czerninů a pokračuje v držení tohoto prastarého rodového sídla.

Zámek není veřejnosti bežně přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz