Statní zámek Kunštát

Zámecká, 679 72, Kunštát, Tel.: +420 516 462 062, informace@zamek-kunstat.cz
Kunštát/Památky - Kunštát


Popis místa
Jeden z nejstarších moravských hradů pochází z poloviny 13. století. Pozdější přestavby ho změnily nejdříve v renesanční, pak v barokní a nakonec v klasicistní zámek s novobarokními a neogotickými prvky. Od roku 2002 je areál kunštátského zámku národní kulturní památkou a veřejnosti jsou od roku 2005 přístupné tři prohlídkové trasy: jižní hraběcí křídlo zámku, květná zahrada a zámecký areál. Zámek se pyšní nejstaršími parkety ve střední Evropě.

Zámecká, 679 72, Kunštát
Telefon: +420 516 462 062
E-mail: informace@zamek-kunstat.cz
Web: http://www.zamek-kunstat.cz

Naplánovat trasu

Hrad byl založen pány z Kunštátu, významným moravským rodem, který nechal hrad postupně rozšiřovat. Na stavebních úpravách se také podílel jediný český král volený šlechtou, Jiří z Poděbrad a Kunštátu. Ten začal s výstavbou předhradí a štítové zdi, proto se věž v předhradí nazývá Poděbradskou.

Další úpravy v gotickém duchu tu probíhaly až do počátku 16. století. Roku 1521 ale páni z Kunštátu hrad nakonec prodali Vilému z Pernštejna.

Přestavbu středověkého hradu na renesanční zámek, kvůli změněnému šlechtickému životnímu stylu šlechty, zahájil ve 30. letech 16. století další majitel panství – Jan Černčický z Kácova. Tehdy byla na místě zavezeného hradního příkopu založena dodnes zachovaná květná zahrada.

V roce 1678 koupili panství Lambergové. Ještě téhož roku zahájil hrabě Kašpar Fridrich rozsáhlou přestavbu na reprezentační rodinné sídlo v duchu raného baroka. Dobu přestavby dokládá nalezený pamětní kámen s iniciálami stavebníka C. F. G. V. L. a letopočtem 1680.

Od sklonku 18. století se pro hlavní zámecké budovy, dnešní Horní zámek, vžil pojem Nový zámek. Pro předzámčí, dnešní Dolní zámek, se uchytil pojem Starý zámek.

Klasicistní úpravy v Kunštátě probíhaly na přelomu 18. a 19. století za svobodných pánů Honrichsů z Wolfswarffenu. Klasicistní vzhled byl pak dotvářen náročnými úpravami v období historizujících slohů. Kolem roku 1870 byly pseudobarokně upraveny interiéry i fasády. Květná zahrada dostala místo saly terreny novogotický altán.

Posledními šlechtickými majiteli zámku byla říšská hrabata Coudenhove-Honrichs. Ti kunštátský velkostatek drželi v letech 1901–1945. Roku 1948 byl kunštátský zámek zestátněn a sloužil třeba jako sběrný objekt Národní kulturní komise, depozitář Moravského zemského archivu a mobilizační sklad ministerstva vnitra.

Od počátku roku 2005 převzal správu zámku Národní památkový ústav. Prioritně byly zahájeny stavební práce na obnově krovu, byl vyměněn střešní plášť a zámek prošel statickým zajištěním objektu. Zámecké interiéry znovu získaly původní podobu kultury bydlení posledních šlechtických majitelů.

Pro veřejnost se státní zámek Kunštát otevřel 1. června 2005 za přítomnosti tehdejších ministrů kultury a financí.

  Otvírací dny Čas
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 16:00

* Duben a říjen - pouze pro předem objednané skupiny (minimálně 10 osob).Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz