Zámek Křtiny

679 05, Křtiny, Tel.: +420 516 527 711, recepce@slpkrtiny.cz
Křtiny/Památky - Křtiny


Popis místa
V městysu Křtiny v okrese Blansko se uprostřed krásné přírody nachází barokní komplex chrámu, zámku a parku slavného architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Zámek s parkem býval rezidencí premonstrátů ze Zábrdovic a je zapsán na seznamu kulturních památek ČR. Mezi léty 1994 a 2012 byl zcela opraven a slouží Mendelově univerzitě v Brně k výuce a odborné činnosti pedagogů. Na zámku se můžete i ubytovat a určitě oceníte i zdejší výbornou restauraci.

679 05, Křtiny
Telefon: +420 516 527 711
E-mail: recepce@slpkrtiny.cz
Web: http://www.zamek-krtiny.cz

Naplánovat trasu

V samotném závěru obnovy areálu přišla revitalizace zámeckého parku o ploše 2,7 hektaru. Dle projektu prof. Ivara Otruby a Ing. Ondřeje Nečaského byla dokončena na podzim 2012.

Dvoupatrová barokní budova zámku má půdorys ve tvaru písmene T a jeho boční křídlo s průjezdem se napojuje na poutní kostel Panny Marie. Blízký chrám slouží jako příklad přelomu dvou stavebních stylů. Zatímco areál i těleso chrámu, postavené v letech 1718 až 1750, jsou čistě barokní, výzdoba venkovních zdí již dokládá nastupující rokoko. Sám Blažej Santini, který chrám projektoval, se jeho dokončení nedožil. Zemřel již v roce 1723.

Zámek poskytuje zájemcům služby kongresového a společenského sálu včetně salónků a ubytování pro 50 hostů se stravováním v zámecké a hotelové restauraci. Vzdělávacím konferencím, setkáním a jiným akcím také poskytují catering a další služby. Tato nabídka platí i pro firemní zákazníky.

Vítané zpestření života v areálu znamenají každé dva měsíce zámecké farmářské trhy. Zboží pochází od místních dodavatelů zdravých potravin, výrobců domácích a zahradnických potřeb apod. Sortiment výrobků je široký – od ponožek z Moravského krasu po řezníka, který sem pravidelně přiváží zabijačkové speciality a kvalitní čerstvé maso. K mání jsou tu třeba i zeleninové šťávy, pečivo s rakytníkem, čerstvé sýry z kravského mléka, med nebo včelí produkty.

První dochované zmínky o Křtinách jsou z roku 1237, avšak historie sahá až k příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v 9. století, což dokazuje vlastní název městyse. Objekt zámku ve Křtinách, bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních památek České republiky, a to společně se zdejším kostelem Jména Panny Marie.

Celý komplex je spjat s českým stavitelem a architektem italského původu Janem Blažejem Santini – Aichlem (1677 – 1723). Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech 1718 – 1750 postaven barokní chrám, svou výzdobou venkovních zdí již přecházející do stylu rokoko. Na vnitřní úpravě se podíleli tehdejší přední moravští umělci, zejména Jan Jiří Etgens a Ondřej Schweigel.

Křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve 2. polovině 18. století, záhy po vysvěcení kostela. Brzy ale následovalo zrušení císařem Josefem II. Kostel dále slouží církvi, ale klášterní majetek se prodává. A tak přicházejí noví majitelé – Dietrichsteinové, po nich Bubnové z Litic a Tauberové. V roce 1894 získává křtinský zámek Jan II. z Liechtensteinu, hodlá ho opravit a darovat obci na školu či nemocnici. Křtiny se však obávají velkých nákladů a dar nepřijímají, bydlí zde potom pouze lékař.

V roce 1923, při převzetí liechtensteinského adamovského statku Vysokou školou zemědělskou v Brně, dochází současně i k předání křtinského zámku. Nadále slouží jako zázemí lékaře, během 2. světové války využívala zdejší ubytovací kapacitu německá armáda. Teprve od 50. let minulého století je objekt používán při praktické výuce na školním statku.

Od roku 1994 zámek prochází rozsáhlou opravou. Nejprve jsou sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přikračuje k rekonstrukci jižního křídla. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory (23 pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí výstavní a informační prostor i víceúčelové místnosti (učebny). Zbudováním nové fasády byla na konci roku 2010 oprava křtinského zámku dokončena.

Definitivní tečkou opravy cenného Santiniho komplexu byla revitalizace zámeckého parku na ploše 2,7 ha, dokončená na podzim 2012 na základě projektu prof. Ivara Otruby a Ing. Ondřeje Nečaského.

Zámek Křtiny i s parkem byl tedy v letech 1994 – 2012 zcela opraven a složí výuce posluchačů i odborné činnosti pedagogů všech fakult MENDELU, také dalším vysokým školám a institucím, odborné i laické veřejnosti, obyvatelům městyse Křtiny a návštěvníkům zdejšího regionu.

Veřejnost se běžně může dostat na zámek při pořádaných akcích: konference, koncerty, výstavy, plesy, při využití ubytování a restauračního zázemí při osobních oslavách a příležitostech.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz