Zámek Křižanov

Zámek, 594 51, Křižanov, Tel.: +420 566 522 773, muzeumvm@muzeumvm.cz
Křižanov/Památky - Křižanov


Popis místa
Na místě dnešního zámku stával hrad, jehož původ spadá do 13. stol., kdy zde sídlil nejstarší známý majitel pan Přibyslav z Křižanova, otec sv.Zdislavy. Tento hrad ležel v letech 1466-1560 v sutinách. Pobořený hrad koupil r.1560 Zdeněk Lhotský ze Ptení a provedl jeho přestavbu na renesanční zámek s arkádovým dvorem. Po ohni r.1710 byl zámek barokně upraven.

V zámku je umístěn ústav sociální péče, zámek není veřejně přístupný.

Na místě dnešního zámku stával hrad, jehož původ spadá do 13. stol., kdy zde sídlil nejstarší známý majitel pan Přibyslav z Křižanova, otec sv.Zdislavy. Tento hrad ležel v letech 1466-1560 v sutinách. Pobořený hrad koupil r.1560 Zdeněk Lhotský ze Ptení a provedl jeho přestavbu na renesanční zámek s arkádovým dvorem. Po ohni r.1710 byl zámek barokně upraven.

Roku 1865 získali Křižanov šlechtici Josef, Vilém a Mořic Teuberovi. V této době byly příkopy zasypány, zbořeno předhradí se zdmi a bránou a zámek přestavěn v pseudorene-sančních formách. Nádvoří zámku má arkády, v přízemí a 1. poschodí jsou původní, ale nyní jsou prosklené. V přízemí najdeme také zazděný starý znak žďárského kláštera.

V r.1945 byli majitelé Teuberovi jako Němci odsunuti. V r.1949 byl zámek i s přilehlými budovami přidělen křižanovskému MNV. Vznikly zde soukromé byty, v části byly kanceláře pro stavební správu a pro stavbu dráhy.

V r.1950 se do zámku přestěhovala národní škola a byly zde zřízeny třídy pro mateřskou školu. Sídlo zde měla i Strojně traktorová stanice. Když byla r.1952 škola přestěhována do nově postavené budovy, byla část zámku pronajata na skladiště textilu. V hospodářských budovách nově založené JZD r.1958 zřídilo kravín.

Od r.1960 byl zřízen rozhodnutím Krajského národního výboru na zámku ústav pro zdravotně postiženou mládež. Hned tohoto roku bylo přijato prvních 25 dětí a postupnými opravami se zámek přeměňoval, aby odpovídal potřebám provozu ústavu. Kolem zámku je krajinářský park. Jeho působivost zvyšují dva rybníky, mezi kterými je zachována část starých porostů. Parková úprava vznikala v letech 1867-1880.

Počátkem 20.stol. následovala další, ale na řešení parku již velký vliv neměla. Byly zde dosázeny azalky a pěnišníky. Dodnes můžeme obdivovat mohutnost některých původně vysázených stromů.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz