Zámek Křinec

289 33, Křinec, Tel.: +420 725 511 335, info@zamekkrinec.cz
Křinec/Památky - Křinec


Popis místa
Zámek Křinec poblíž řeky Mrliny je typickým venkovským sídlem nižší šlechty ve středním Polabí. Původně raně barokní zámek s klasicistními prvky, získanými v 19. století, leží nedaleko kostela v bývalém zámeckém parku v Křinci. V současnosti prochází postupnou rekonstrukcí a pozvolna se navrací do lesku zašlé slávy. Otevřena byla zámecká kavárna a každoročně tu proběhne řada koncertů klasické i jazzové hudby a mnoho kulturních a naučných akcí.

289 33, Křinec
Telefon: +420 725 511 335
E-mail: info@zamekkrinec.cz
Web: http://www.zamekkrinec.cz

Naplánovat trasu

K budově zámku přiléhá anglický park. V dnešní době bohužel značně zanedbaný. Existuje ale příslib, že do budoucna se zaskví do své původní podoby, jelikož je vypracována studie na jeho celkovou renovaci.

Stavba zámku byla zahájena roku 1649 a trvala asi deset let. Výsledkem je trojkřídlá budova a rozsáhlý hospodářský dvůr. Existují opodstatněná, avšak neprokázaná tvrzení, že tato raně barokní stavba je dílem architekta Carla Luraga.

Zámek se od té doby dočkal několika úprav a přestaveb. Z druhé poloviny 17. století pochází velký barokní „kamenný“ sál, k němuž přiléhá výklenek s kaplí bohatě zdobenou štuky. Pravděpodobně stejně staré jsou i „modré pokoje“ pyšnící se rokokovými freskami.

Roku 1807 panství koupila bohatá bankéřská rodina Bethmannů a zámek spravovala až do roku 1945. Po druhé světové válce byla rodina Bethmannů roku 1945 odsunuta do Německa a její majetek zestátněn. Vybavení zámku bylo následně rozprodáno v dražbě a objekt začal sloužit potřebám obce a dalším institucím lidově demokratického a později socialistického státu. Do budovy byla v letech 1949–52 umístěna škola.

Od roku 1949 se v zámeckých „modrých pokojích“ nacházelo Stifterovo křinecké muzeum. V roce 1954 byl v prostorách bývalé konírny zahájen provoz zestátněné pekárny. Úprav se dočkal i hospodářský dvůr, v němž roku 1953 zahájilo činnost jednotné zemědělské družstvo.

Neohleduplné stavební zásahy narušily statiku objektu do takové míry, že se roku 1957 musela škola přemístit zpět do původní budovy na náměstí. O tři roky později vypukl v podkroví menší požár. Zámek v té době sloužil Civilní obraně jako sklad léčiv.

Sbírky křineckého muzea byly v letech 1960–65 rozvezeny do okresních depozitářů. Roku 1968 se stala hlavní budova zámku majetkem Národního muzea v Praze. Instituce umístila v druhém patře sbírky klávesových hudebních nástrojů a v prvním poschodí vznikly depozitáře obsahující mj. sbírku pečetí a fotografických negativů Československé tiskové kanceláře.

Svou činnost zde muzeum ukončilo v roce 2006, kdy nabídlo zámek k prodeji. V současnosti je objekt zámku (toto průčelní a pravé křídlo) majetkem právnické osoby, která v roce 2007 zahájila záchranné práce, aby objekt dále nechátral.

Pracuje se na projektech budoucího využití, z podstatné části zahrnujících kulturní vyžití veřejnosti. Levé křídlo zámku a hospodářský dvůr je v majetku ZS Podchotucí a zámecký park patří obci.

  Otvírací dny Čas
Květen So 10:00 - 17:00
Červen So 10:00 - 17:00
Červenec Pá - Ne 9:30 - 18:00
Srpen Pá - Ne 9:30 - 18:00
Září So + Ne 10:00 - 17:00
Říjen Ne 10:00 - 17:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz