Zámek Křimice

Zámecké náměstí, 322 00, Plzeň, Tel.: +420 377 822 673, steidlova@quick.cz
Plzeň/Památky - Plzeň


Popis místa
Jen pár kilometrů od centra Plzně se rozkládá městský obvod Křimice, který ukrývá výjimečný barokní zámek rodu Lobkoviců. Kromě jiného je stavba zvláštní tím, že za celou dobu své existence byla vždy jen děděna nebo předávána, popřípadě znárodněna, ale nikdy prodána. K zámku se dostanete velmi snadno, ať už pěšky, autem nebo na kole.

Zámecké náměstí, 322 00, Plzeň
Telefon: +420 377 822 673
E-mail: steidlova@quick.cz
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Už v roce 1245 stála na místě současného zámku tvrz. V té době zde panoval Protiva ze Žinkova z rodu Drslaviců. Ve druhé polovině 14. století náleželo panství plzeňskému měšťanovi Petroldu Nusslovi.

Dalším majitelem Křimic byl rod Točníků. Ti se na panství zabydleli v počátcích husitských válek a zůstali tady až do roku 1621. V tomto období rozvíjel rod Točníků své bohatství i prosperitu obce. Zřídili zde například pivovar, který konkuroval i těm velkým plzeňským. Po smrti Purkharta, posledního z rodu, připadl zámek jeho nevlastnímu synovi. Díky jeho sňatku přešlo ve druhé polovině 17. století vlastnictví zámku na rod Vrtbů.

Tvrz kompletně změnila vzhled, když ji František Václav z Vrtby přestavěl roku 1732 v barokním duchu s množstvím barokních soch v interiéru i exteriéru. Tou nejcennější je dodnes existující pískovcová socha sv. Jiřího na koni. Dobře hospodařící František Václav změnil i blízké okolí zámku. Vznikl zde nejen krásný zámecký park se sochami řeckých bohů, ale také oranžérie a hřebčín.

V letech 1811 až 1812 dostal zámek opět novou podobu, a sice empírovou. Posledním z rodu Vrtbů byl František Josef, který odkázal panství knížeti Janu Karlu z Lobkovic. Tak se křimické hospodářství i se zámkem dostalo roku 1830 do majetku Lobkoviců. Ti zde žili a zvyšovali prosperitu panství až do protektorátu, kdy bylo panství zadluženo a po konci války roku 1948 zestátněno.

Vlastnictví poté přešlo na plzeňskou Škodu. Od roku 1964 byl v prostorách zámku provozován internát. Úpravy pro uzpůsobení budovy tomuto účelu zdevastovali kompletně její interiér. Později zde byl Domov mládeže v Plzni. Roku 1974 se stalo vlastníkem objektu Západočeské muzeum v Plzni, které však do stavby neinvestovalo žádné prostředky, a tak zámek dál chátral.

V roce 1994 byl zámek v restituci navrácen rodu Lobkoviců. Muzeum zde sídlilo ještě deset let, trvalo však další tři roky, než se vystěhovalo, a tak byl zámek předán a připraven k velmi nutným opravám až v roce 2007.

Polorozbořenou budovu i se zarostlým parkem začal Jaroslav Lobkowicz houževnatě rekonstruovat. Dnes je návštěvníkům k dispozici krásný park, ve kterém se pravidelně konají různé kulturní akce, zámecké slavnosti či divadelní představení pod širým nebem. Na zámku stále probíhá rekonstrukce.

Přímo v Křimicích stojí za návštěvu kromě zámku také rodinná hrobka Lobkoviců v kapli Hornička. Díky své poloze velmi blízko Plzně je v okolí spousta dalších atraktivních míst, například Velká synagoga v Plzni, Luftova zahrada nebo pivovar Plzeňský Prazdroj.

Dostupnost:

  • pěšky nebo na kole - asi 5 km z Plzně, památka se nachází v čele křimického Zámeckého náměstí
  • autem - asi 5 km od Plzně, auto můžete pohodlně zaparkovat na náměstí před zámkem
  • autobusem - místní autobus, zastávka Křimice, Zámecké náměstí
  • vlakem - zastávka Plzeň-Křimice, poté 860 m pěšky

 V současné době je zámek soukromým majetkem a veřejnosti je tak nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz