Zámek Křesetice

Křesetice, 285 47, Křesetice, Tel.: +420 327 576 120, kresetice@kresetice.cz
Křesetice/Památky - Křesetice


Popis místa
Historie zámku sahá někdy do roku 1352 kdy se jednalo ještě o tvrz a majitelem je rod Trčků.V polovině 17. století prodělá přestavbu na barokní zámek. Dnes je zámek v majetku obce a je zde umístěn obecní úřad.

Křesetice, 285 47, Křesetice
Telefon: +420 327 576 120
E-mail: kresetice@kresetice.cz
Web: http://www.kresetice.cz

Naplánovat trasu

Budova zámku slouží jako obecní úřad, exteriéry zámku jsou volně přístupné.

První zmínka o křeseticích pochází z roku 1352, kdy byly v majetku sedleckého kláštera. V obdobý husitských válek byl klášter roku 1421 vypálen a Křesetice s dalšími vesnicemi přechází na Mikuláše Trčku z Lípy, který je připojuje ke svému lipnickému panství. Trčkové zde sedí do roku 1546, kdy ves kupuje Jan Salava z Lípy, který ves připojuje k malešovskému panství. Jan Salava drží Křesetice do roku 1564, kdy je společně s dalšími dvěma vesnicemi prodává Jiřímu Hášovi z Újezda.

Za Jiřího Háši se v roce 1577 poprvé připomíná zdejší renesanční tvrz, kterou si zde nechává postavit. Jeho syn Karel Háša ves s tvrzí a dvorem prodává roku 1595 kutnohorskému občanovi Zikmundu Kozlovi z Rejznthalu, který ale ves záhy postupuje městu Kutná Hora. V těchto dobách na zdejší tvrzi pobýval pouze hospodářský úředník. Po porážce českých stavů na Bílé hoře je ves městu zkonfiskována pro jeho podporu tohoto povstání.

V roce 1620 se tak stává novým majitelem jezuitská kolej. Jezuité si Křesetickou tvrz zvolili za centrum správy panství, které v roce 1664 čítalo již 13 vesnic. Jezuité také proto přestavují tvrz v polovině 17. století na nevelký barokní zámek. Jezuité vlastní Křesetice až do zrušení řádu v roce 1773. Tehdy toto panství čítalo 25 vesnic a připadlo náboženskému fondu. Od něj Křesetice kupuje v roce 1824 Jan František Svoboda. Zámek pak dostává jeho vnučka Johanka, která se pak vdává za Kristiána barona ze Schäfferů. Dnes je zámek v majetku obce a je zde umístěn obecní úřad.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz