Zámek Kravaře

Alejní, 747 21, Kravaře, Tel.: +420 553 671 201, muzeum@kravare.cz
Kravaře/Památky - Kravaře


Popis místa
Barokní zámek Kravaře na Opavsku se řadí ke špičce staveb svého druhu nejen ve Slezsku. V zámku sídlí Zámecké muzeum Kravaře, kde jsou k vidění etnografické sbírky.

Alejní, 747 21, Kravaře
Telefon: +420 553 671 201
E-mail: muzeum@kravare.cz
Web: http://www.kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum

Naplánovat trasu

Kravařský zámek je jednou z nejvýznamnějších barokních staveb ve Slezsku. Současnou podobu získal v první polovině 18. století na popud jeho tehdejšího majitele Jana Rudolfa Eichendorffa. Například průčelí zámku napovídá, že při stavbě se architekti nechali inspirovat především ve Vídni. Okolí zámku je lemované parkem o rozloze 19 ha, jehož součástí je i golfové hřiště. V jeho areálu se nachází mnoho vzácných dřevin.

 

Interiér kaple, která přiléhá k zámku, je zdoben barokními malbami známých slezských malířů své doby. Tento interiér jako jediný přežil ničivý požár v druhé polovině 30. let minulého století. Zámek prošel první velkou rekonstrukcí v 70. letech 20. století. Další jej čekala v 90. letech a od té doby je objekt sídlem muzea etnografických sbírek Hlučínska. Budova i park jsou v současné době ve vlastnictví města Kravaře.

Kravaře, centrum malého panství v západní části Hlučínska, jsou poprvé v písemných pramenech zmiňovány roku 1224 a tvrz pak roku 1377. Vlastnila ji větev mocného rodu Benešoviců, do jehož majetku spadalo mnoho dalších panství na Moravě. Tito majitelé se označovali ve šlechtickém přídomku „Páni z Kravař“. O jejich důležitosti pro dějiny našeho města svědčí fakt, že erb tohoto rodu (zavinutá střela) mají dnes Kravaře ve svém znaku.

První podrobnější popis rytířského sídla máme z roku 1632 díky jeho novému majiteli Michalu Sendivojovi ze Skorska. To byl nižší polský šlechtic a alchymista na dvoře císaře Rudolfa II. a tehdy zkonfiskované kravařské panství získal darem právě díky úzkým kontaktům s císařským dvorem.

Jeho dcera a dědička Marie Veronika se provdala za příslušníka drobné braniborské šlechty Jakuba z Eichendorffu. Tímto sňatkem začala další důležitá etapa kravařského panství a především sídla. Bohatnoucí rod potřeboval pro svůj život větší a reprezentativnější prostory, proto nechal Jan Rudolf Eichendorff provést v letech 1721 – 28 přestavbu a dostavbu zámku v duchu vrcholného baroka.

Eichendorffové vlastnili panství do roku 1782, kdy je pro značné zadlužení prodali hrabatům Schaffgotschům. Po nich se pak od roku 1815 majitelé rychle střídali.

Po připojení Hlučínska k Československu r. 1920 koupil zámek stát a zřídil zde hospodyňskou a hospodářskou školu. Drastický útok na architekturu znamenal požár, ke kterému došlo neopatrností 21. ledna 1937. Zničil veškeré vnitřní zařízení, shořela celá střecha, propadly se stropy zdobené freskami a štuky, zřítilo se vnitřní dřevěné schodiště. Přes válku byl objekt provizorně zastřešen a od 50. let pozvolna rekonstruován.

Opravy probíhaly do května 1970, kdy byla na zámku otevřena vojensko-politická expozice Ostravské operace, která zde setrvala do roku 1989. Na konci roku 1990 přešla budova i s parkem pod správu Města Kravaře, které z ní vybudovalo kulturní a společenské centrum.

Květen - září úterý - neděle 10:00 - 17:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz